Huvudman, styrelse

Styrelse

Sjöviks styrelse består av representanter för Equmeniakyrkan, Equmenia, Sjöviks Kamratförbund, Landstinget Dalarna, Västerås stift, Avesta kommun, Sjöviks personal och Sjöviks elevkår.

 

Els-Marie Carlbäcker ordförande, Equmeniakyrkan   elsmarie.carlbacker@equmeniakyrkan.se

P-O Byrskog, Equmeniakyrkan
P-O.Byrskog@equmeniakyrkan.se

Christina Grafström, Equmeniakyrkan   christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se

Patric Forsling, Equmenia
patric_vlk@hotmail.com

Joakim Lundqvist, Equmenia
joakim.lundqvist@equmenia.se

Kerstin Sahlberg, Kamratförbundet
sahlberg.ke@telia.com

Gunvor Zetterlund, Kamratförbundet
gunvor.zetterlund.sjovik@folkbildning.net

Johan Thomasson,  Landstinget Dalarna
johan.thomasson@avesta.se

Elisabet Palmkvist, Landstinget Dalarna
epalmkvist@hotmail.se

Maria Lagerman, Västerås Stift
maria@gammelbo.se

Göran Edström,  Avesta kommun  
goran.edstrom@telia.com

Tjänstemän
Anna-Karin Andersson, personalrepresentant
anna-karin.andersson@sjovik.eu

Birgitta Henning, personalrepresentant
birgitta.henning@sjovik.eu

Thomas Lundgren, rektor
thomas.lundgren@sjovik.eu

Helena Mårtens Fjällman, ekonomichef
helena.martens.fjallman@sjovik.eu

Elevkårens ordförande

 

Huvudman

Huvudman för Sjöviks folkhögskola är Equmeniakyrkan, Sjöviks Kamratförbund och Equmenia.

2011 bildades ett nytt kyrkosamfund av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Den nya kyrkan fick då arbetsnamnet Gemensam Framtid. I maj 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan. Den nya Equmeniakyrkan innefattar fem folkhögskolor; Härnösands folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Lidingö folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Samordningen av folkhögskolornas verksamhet sker genom ett folkhögskoleråd tillsatt av huvudmannens styrelser.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Vid tillsättande av rektor ska styrelsen samråda med huvudmännen. Huvudmannarörelserna bidrar med ideella insatser, t ex i styrelsearbetet, och har inga krav på avkastning.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

 

 

 

 

%0

Skapad av Svenssonform : Webmaster