Allmän linje

 

KURSINNEHÅLL

På Allmän linje kan du parallellt studera både på grundskole- och gymnasienivå. Vår undervisning är lärarledd och pedagogerna för en ständig dialog med dig om hur studierna fortlöper och vad du kan göra för att utvecklas. Alla deltagare får en sammanhållen klass och en mentor att träffa ett par gånger i veckan för att följa upp studier och den personliga utvecklingen.

GRUNDSKOLEKURSER

Svenska eller svenska som andraspråk EngelskaSolsken
Samhällskunskap
Matemaik

TEMASTUDIER

På Sjöviks allmänna linje arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat. Det innebär att vi under några veckor arbetar med samma tema i alla ämnen (förutom matematik och engelska). Pedagogerna ser till att det finns förutsättningar att uppnå målen motsvarande ämnenas kursplaner, genom att utforma lämpliga teman och individanpassade arbetsuppgifter. Vi använder inte färdiga läromedel, utan mer levande källor. Därför kan vi anpassa våra teman efter vad som händer i omvärlden för att ge våra kurser en aktuell anknytning till verkligheten. Vi ser att vårt arbetssätt ger en helhetsbild och djupare förståelse för olika ämnen i och med att vi arbetar med en och samma sak ur flera perspektiv.

Ateljen2Vid skolstarten skriver du tillsammans med kursansvarig en studieplan över vilka kurser du vill klara under läsåret så att både du och pedagogerna vet vad målet med studierna är.

Vi arbetar mycket med sammanhållning och trygghet i gruppen för att skapa förutsättningar för lärande.

GYMNASIEKURSER

De kurser vi har a erbjuda är: Svenska 1, 2, 3
Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Samhällskunskap 1a1+1a2, 2
Matematik 1b, 2b, 3b, 4
Historia 1a1+1a2
Religionskunskap 1
Engelska 5, 6, 7
Naturkunskap 1a1+1a2, 2

KURSFAKTA

STUDIETID: Du kan läsa två eller era terminer, beroende på antal ämnen och studietakt.

STUDIETAKT: Heltid

TERMINSTIDER: HT 2019 är 26 aug – 20 dec , VT 2020 är 7 jan – 29 maj

ANSÖKAN: Ansökan till Allmän linje är fortfarande öppen. Klicka här för att komma direkt till ansökningsformuläret.

ANTAGNING – VILLKOR OCH PROCESS: Vi ser helst a du fyllt 18 år. Antagningen grundar sig i just dina behov och förutsä ningar att tillgodogöra dig kursen. När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för ett första besök på Sjövik. Det är därför viktigt att du svarar i telefon och regelbundet kontrollerar din e-post.

KOSTNADER: All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Du betalar däremot en serviceavgift på 200kr/ mån, litteratur och visst material själv.
OBS! Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator.

STUDIESTÖD (CSN): Kursen ger rätt till CSNs studiestöd på grundskole- och gymnasienivå.

STUDIERESULTAT & BEHÖRIGHET: För att få ett studieomdöme läser du minst ett år på heltid. Alla har olika mål med att studera hos oss, men utbildningen syftar främst till att du ska uppnå behörighet att söka yrkeshögskola eller universitet och högskola.

—————————————————————————————————————————————————–

“Jag kom till Sjövik genom SMF, en kurs som Arbetsförmedlingen står bakom och som syftar till att få en motiverad att ta upp studierna igen, vilket jag också gjorde. Den stimulerande miljön gjorde mig studiemotiverad.

 Människorna, stämningen och kontakten mellan lärare och elever möjliggör intressanta diskussioner. De bästa måste i alla fall vara att alla får ta plats i klassen och alla är välkomna. Här träffar man människor som man kanske aldrig skulle ha träffat annars, och har samtal som man kanske inte skulle ha haft annars. På Sjövik får man möjlighet att finna sig själv och utvecklas i sin egen takt.”    

Viktor Rosenblad, allmän linje

Kontakt
För mer information kontakta kursansvarig
Jesper Lindgren  jesper.lindgren@sjovik.eu
tel 0226-678 40

Skapad av Svenssonform : Webmaster