Allmän linje med extra stöd

Allmän linje med utökat stöd i studier, boende och fritid

Har du som mål att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier och är i behov av extra stöd? Då kan F-blocket vara något för dig!

KURSFAKTA

Studietid: 1-2 år

Studietakt: Heltid

Terminstider: HT 2019 är 29 aug – 20 dec, VT 2020 är 7 jan – 29 maj

Ansökan: Sista ansökningsdag till F-blocket är 15 april 2019, men vi tar emot senare ansökningar efter det i mån av plats. Ansökning är möjlig inom kort.

Förkunskapskrav: Om du inte har svenska som modersmål ska du vara godkänd i svenska som andraspråk grund.

Antagning- villkor och process: Vi ser helst att du fyllt 18 år. Antagningen grundar sig i dina behov och förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för ett första besök på Sjövik. Det är därför viktigt att du svarar i telefon och regelbundet kontrollerar din e-post.

Kostnader: All undervisning på F-blocket är kostnadsfri och finansieras av statliga pengar. Men det tillkommer en del andra kostnader:

Inackordering på skolan kostar 5 280 kr per 4 veckorsperiod i enkelrum.

Studiematerial ca 2 500 kr per läsår.

Extra stödinsats kostar 13 836 kr per månad. Denna kostnad finansieras av varje enskild kommun.  (Observera att det stöd som skolan har från SPSM ej täcker denna kostnad för fritid och social träning.)

Studiestöd (CSN): Kursen ger rätt till CSN:s studiestöd på grundskole- och gymnasienivå.

Studieresultat & behörighet: För att få ett studieomdöme läser du minst ett år på heltid. Alla har olika mål med att studera hos oss, men utbildningen syftar främst till att ge dig förutsättningar att uppnå behörighet att söka yrkeshögskola eller universitet och högskola.

KURSINNEHÅLL

Syftet med F-blocket är att, med rätt stöd, ge dig möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Målet är att du ska utvecklas och få verktyg att efter studierna självständigt ta dig ut i arbetslivet eller studera vidare. På F-blocket går du i 1-2 år, beroende på personliga förutsättningar. Om du efter avslutade studier på F-blocket inte är klar med dina gymnasiestudier kan du, med samma lärare, fortsätta dina studier på Allmän linje utan extra stödinsats.

Att studera på F-blocket ger dig möjlighet till:

– individuellt anpassade studier
– ökat självförtroende
– förbättrad social kompetens
– kunskaper i hushållning och ekonomi
– kunskaper om miljö och samhälle
– ökad integrering i det svenska samhället

Grundskolekurser

De kurser du kan läsa på grundskolenivå är:

Svenska

Engelska

Samhällskunskap

Matematik

Gymnasiekurser

De kurser du kan läsa på gymnasienivå är:

Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3

Samhällskunskap 1a1 + 1a2, 2

Matematik 1b, 2b, 3b, 4

Historia 1a1 + 1a2

Religionskunskap 1

Engelska 5, 6, 7

Naturkunskap 1a1 + 1a2, 2

Temastudier

På F-blocket arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat. Det innebär att vi under några veckor arbetar med samma tema i alla ämnen (förutom matematik och engelska). Pedagogerna ser till att det finns förutsättningar att uppnå målen motsvarande ämnenas kursplaner, genom att utforma lämpliga teman och individanpassade arbetsuppgifter. Vi använder ett begränsat antal färdiga läromedel, som vi kompletterar med mer levande källor. Därför kan vi anpassa våra teman efter vad som händer i omvärlden, vilket ger våra kurser en aktuell anknytning till verkligheten. Vi ser att vårt arbetssätt ger en helhetsbild och djupare förståelse för olika ämnen i och med att vi arbetar med en och samma sak ur flera perspektiv.

Vid skolstart skriver du tillsammans med kursansvarig en studieplan över vilka kurser du vill och har möjlighet att klara under läsåret, så att både du och pedagogerna vet vad målet med studierna är. Här börjar du på din egen nivå med stöd av lärare och stödperson.

Du läser även praktiska ämnen, såsom hem- och konsumentkunskap, träslöjd, färg&form samt idrott och friluftsliv. En stödperson finns tillgänglig i studiegruppen under hela dagen

Fritid

Kursens deltagare bor på skolans internat. Varje kväll träffas gruppen, umgås och fikar tillsammans med stödpersoner. Stödpersonerna är med alla vardagskvällar utom fredag. Minst en gång i veckan är det kvällsprogram på skolan och ibland går gruppen på konsert, bio, idrottsevenemang eller liknande tillsammans.

Personlig utveckling

På Sjövik får du många tillfällen att utvecklas och växa som person. Vårt mål är att du ska övervinna de utmaningar du ställs inför, både i skolan och på fritiden. Gruppen gör olika aktiviteter tillsammans med stödperson och övar såväl fysisk ansträngning som problemlösning och lagarbete.

Extra stödinsats

För deltagarna på F-blocket tillkommer en kostnad gällande stödinsats á 13 836 kr per månad. Denna finansierar extra stöd under lektioner, väckning, skjuts till- och från tågstationen, läxhjälp, stöd i boendet och på fritiden, fritidsaktiviteter, studiebesök mm. Du kan söka bidrag från din hemkommun för att täcka denna kostnad.

Kontakt

För mer information kontakta kursansvarig
Catrin Grundfelt tel 0226-678 22
catrin.grundfelt@sjovik.eu

Skapad av Svenssonform : Webmaster