fhl4

Friluftsliv, hantverk, ledarskap

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om traditionellt friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen och förmedla det värdefulla i mötet med naturen. FHL är ett alternativ som fortbildning eller förberedande utbildning för lärare, fritidsledare, specialpedagoger eller liknande yrken.

Syfte

Att utveckla och finslipa deltagarnas färdigheter i friluftsliv genom färder i olika miljöer.

Att öka deltagarnas färdigheter i att tillverka egen utrustning genom vägledning i hantverk som hör till friluftslivet.

Att utveckla deltagarnas färdigheter i ledarskap genom vägledarpraktik med olika grupper.

Att förmedla teorier och idéer som hör till historia och traditioner i friluftslivet; gruppsykologi; ledarskap; naturvetenskap och ekofilosofi.

Att lära känna naturen; väder; landskap; arter.

Att inspirera till ett liv i harmoni med människor och med naturen.

Kursens uppläggfhl3

Färder på mellan 3–10 dagar varvas med hantverk, färdighetsträning och teori på och i skolans närområde. Kursen börjar med en färd på 10 dagar och avslutas med en längre färd på knappt 3 veckor i maj.

Hantverket koncentreras mot tillverkning av redskap och utrustning. T.ex. skedar, kåsor, skidor, kanoter i trä och textilt hantverk, t.ex. kläder, packpåsar, vindskydd m.m.
Skogarna runt skolan och nedre Dalälvens vattensystem är hemmamarkerna. Sjöviks fäbodstugor i norra Dalarna är basen för flera färder under året.

Kursens färder görs i olika naturtyper, med olika färdsätt – kanot; vandring; skidor – under alla årstider och i alla väder. Under året är vi på färd mellan 60–70 dygn.

I anslutning till påsklovet har deltagarna möjligheten att själva profilera kursen genom olika tillval eller projektarbeten.

Studiesätten när vi är på skolan varierar; föreläsningar, grupparbeten, enskilda arbeten, projekt och färdighetsträning.

Artikel om FHL från Naturkompaniets tidning 365: Skogsliv vid Avesta.

Lärare

Bo Weslien – Huvudvägledare och kursansvarig för Sjöviks friluftskurser. Specialområdena är traditioner och färdigheter i kanotfriluftsliv, trähantverk, skogsliv och skogshistoria. Skrivit boken ”Skogsliv – återupptäck kunskaper för naturnära liv och färder i skogslandet” tillsammans med Lars Fält. Bor granne med Sjövik.

Katha Blank Huvudvägledare på FHL. Specialområden är gamla textila hantverk, utrustningssömnad och mat i friluftslivet. Är också intresserad av folklig dans. Bor utanför Möklinta i Västmanland där hon odlar, föder upp får, grisar, kycklingar och kalkoner.

Tobias Lundgren – Huvudvägledare. Professionell hantverkare och vägledare i friluftsliv. Undervisar i bl.a. färskslöjd och skidmakeri. Vägleder under kanot- och vinterfärder. Bor i Ockelbo där han har sin verkstad och sina odlingar.

Tobias Lundgren

Katha Blank

Bo Weslien

Bo Weslien

Övriga medarbetare

Lars Fält – Grundare och tidigare chef för Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg. Skrivit flera böcker om överlevnad och friluftsliv, bl. a ”Skogsliv” tillsammans med Bo Weslien. Bor i Västgötska Karlsborg.

Roger Isberg – Kursens grundare. Professionell vägledare i friluftsliv, friluftsförfattare -senast ”Simple life” tillsammans med Sarah Isberg. Trollkonstnär, clown mm. Bor numera i Jackson, New Hampshire, USA, men har sin svenska bas i Rudö, några kilometer från Sjövik.

Mats Gezelius – kursledare i första hjälpen i vildmarken. Från Vallentuna.

Kostnader

För studerande på Sjöviks friluftskurser tillkommer, förutom ordinarie kostnader, kostnad för resor i samband med färder samt kostnad för inköp av personlig utrustning och hantverksmateriel.

För mer information

Sjöviks exp tel 0226 – 678 00
Bo Weslien tel 0226 – 678 08 / 070-632 23 70
Katha Blank tel 0226 – 678 25

Tobias Lundgren tel 073-372 26 86

E-post till: fhl@sjovik.eu

Ansökan

Sista ansökningsdag för FHL är 15 april. Ansökning till HT19 är öppen.

Klicka här för att komma till ansökan.

Varmt välkomna att besöka oss på Öppet Hus den 4 maj 2019. Vi ser gärna att ni som söker till oss kommer så att ni kan bilda er en uppfattning om skolan och kursen. Det kommer att finnas en informations- och frågestund under dagen. Mer info kommer.

Se även våra övriga kurser i friluftsliv; Expeditionskurs samt Kvalificerad vägledare i friluftsliv.

fhl_vinterfjäll_slide

Skapad av Svenssonform : Webmaster