fhl4

Kvalificerad vägledare i friluftsliv

är en eftergymnasial yrkesutbildning för ledare i traditionellt friluftsliv och hantverk. Utbildningen ska också ses som en fortbildning för verksamma pedagoger och är 2-3 terminer lång.

Grunden i utbildningen är att utveckla färdigheter för att kunna leda och utbilda grupper och enskilda i olika friluftsaktiviteter och under kortare och längre färder i den svenska naturen.

Färdighetsträning, utveckling av eget friluftshantverk, ledarskapspraktik och teoretiska studier i ledarskap, pedagogik, gruppsykologi, kulturhistoria och filosofi är hörnstenarna under året.

Kursen består dels av ett gemensamt obligatoriskt innehåll och dels av projektarbeten där kursdeltagaren själv väljer att fördjupa sig inom ett eller flera specifika områden av friluftsliv och hantverk. Under dessa perioder sker arbetet dels genom direkt vägledning av huvudvägledarna och gästlärare och dels genom självständigt arbete med återkommande handledning. Kursen bygger på en utvecklad förmåga hos deltagarna att jobba självständigt och i grupp.

Efter avslutad kurs utfärdas ett kvalificeringsbevis.

Du ska ha fyllt 18 år och fullgjort gymnasiet. Utbildning i friluftsliv, arbetslivserfarenhet och erfarenhet av friluftsledarskap är meriterande.

Lärare

Bo Weslien – Huvudvägledare och kursansvarig för Sjöviks friluftskurser. Specialområdena är traditioner och färdigheter i kanotfriluftsliv, trähantverk, skogsliv och skogshistoria. Skrivit boken ”Skogsliv – återupptäck kunskaper för naturnära liv och färder i skogslandet” tillsammans med Lars Fält. Bor granne med Sjövik.

Katha Blank Huvudvägledare på FHL. Specialområden är gamla textila hantverk, utrustningssömnad och mat i friluftslivet. Är också intresserad av folklig dans. Bor utanför Möklinta i Västmanland där hon odlar, föder upp får, grisar, kycklingar och kalkoner.

Tobias Lundgren – Huvudvägledare. Professionell hantverkare och vägledare i friluftsliv. Undervisar i bl.a. färskslöjd och skidmakeri. Vägleder under kanot- och vinterfärder. Bor i Ockelbo där han har sin verkstad och sina odlingar.

Tobias Lundgren

Katha Blank

Bo Weslien

Bo Weslien

Övriga medarbetare

Lars Fält – Grundare och tidigare chef för Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg. Skrivit flera böcker om överlevnad och friluftsliv, bl. a ”Skogsliv” tillsammans med Bo Weslien. Bor i Västgötska Karlsborg.

Roger Isberg – Kursens grundare. Professionell vägledare i friluftsliv, friluftsförfattare -senast ”Simple life” tillsammans med Sarah Isberg. Trollkonstnär, clown mm. Bor numera i Jackson, New Hampshire, USA, men har sin svenska bas i Rudö, några kilometer från Sjövik.

Mats Gezelius – kursledare i första hjälpen i vildmarken. Från Vallentuna.

Kostnader

För studerande på Sjöviks friluftskurser tillkommer, förutom ordinarie kostnader, kostnad för resor i samband med färder samt kostnad för inköp av personlig utrustning och hantverksmateriel.

För mer information

Sjöviks exp tel 0226 – 678 00
Bo Weslien tel 0226 – 678 08 / 070-632 23 70
Katha Blank tel 0226 – 678 25

Tobias Lundgren tel 073-372 26 86

E-post till: fhl@sjovik.eu

Ansökan

Sista ansökningsdag för Kvalificerad vägledare i friluftsliv är sista ansökningsdag 15 april.

Klicka här för att komma direkt till ansökningsformuläret.

Se även våra övriga friluftskurser: Friluftsliv, hantverk, ledarskap och Expeditionskurs.

KVF_väg_slide

Skapad av Svenssonform : Webmaster