Lära på personlig grund

(L-blocket)

Ansök här!

L-blocket är en teoretisk grundkurs för dig som har någon form av inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriskt funktionshinder. Här erbjuds möjlighet

–  att förbättra grundskolekunskaper (ej behörighet)
–  att läsa individuellt anpassade studier
–  att utvecklas personligt

Ämnen

I kursen varvas teoretiska ämnen med praktisk-teoretiska ämnen. Till teoretiska ämnen hör svenska, matematik, engelska, omvärldskunskap, livsåskådning och hälsa. Övriga ämnen är färg & form, musik, textil, hemkunskap samt idrott och friluftsliv.

Gruppen

L-blocket är en grupp på ca 12 elever som inte enbart studerar ihop, utan även umgås på fritiden. Gruppen gör resor och studiebesök i nya miljöer som innebär spännande upplevelser. Det kan vara olika idrottsaktiviteter, teater, bio, dans, stadsbesök, utflykter i naturen och mycket mer. Stödpersoner finns alltid tillgänglig i boendet, på fritiden och i skolsituationen.

Fritid och social träning

Stödpersoner finns tillgängliga dygnet om och hjälper dig i boendet med väckning, hygien, ev medicinering, komma i tid till lektioner, rutiner kring städ och tvätt osv. Stödpersonen ordnar och deltar även i fritidsaktiviter på kvällar och de helger gruppen är kvar på internatet.

Att bo och plugga tillsammans är roligt och utvecklar din sociala förmåga och självkännedom. Personal finns med i gruppen som stöd och samtalar med dig omkring dina behov och funderingar.

Boendekostnad

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Hyra av rum och ordinarie måltider kostar 5 385 kr/4 veckor i enkelrum.  Som studerande på L-blocket tillkommer en förhöjd internat-kostnad motsvarande 4,5 timmar/veckan. Denna kostnad är 1 314 kr i veckan.

Förhöjd internatkostnad innebär anpassat enkelrum med egen toalett och dusch, boendestöd dygnet om, transporter, även akuta transporter dygnet om mm. Denna kostnad (22 338 kr för höstterminen
och 26 937 kr för vårterminen) kan sökas hos
hemkommunen.

Ansökan

Om du är intresserad av att söka till L-blocket
vill vi att du besöker skolan och deltar i verksamheten. Studiebesöket är den första delen av  din ansökan.

Sista ansökningsdag 1 maj.

Kontakta kursansvarig Birgitta Henning
tel 0226-678 14,

birgitta.henning@sjovik.eu

eller skolans expedition tel 0226-678 00,

exp@sjovik.eu.

Skapad av Svenssonform : Webmaster