Folkmusik

På folkmusikinriktningen ligger fokus på ensemblespelet. Utgångspunkten är traditionell musik från olika kulturer, eller musik skriven i traditionsenlig stil. Du får lära dig låtar och hur du arrangerar dessa för din ensembles sammansättning, som oftast består av akustiska instrument och sång. Du får även undervisning på ditt huvudinstrument, biinstrument, folkmusikteori samt prova på att skriva egna låtar med anknytning till folkmusiken.

Sjövik ligger i ett landskap med väl bevarad folkmusiktradition som i allra högsta grad är levande och vital. Därför finns rika möjligheter att tillgodogöra sig musiken, tradition och kulturen även via de spelträffar och konserter som erbjuds i Dalarna. Sjövik samarbetar bland annat med Folkmusikens Hus i Rättvik.

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 23 mars 2018.
Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag är alltid välkomna, men kan inte garanteras plats för antagningsprov.
Ring eller maila gärna om du har frågor eller funderingar. 0226-678 15, musikexp@sjovik.eu.

Antagningsproven för läsåret 2018-2019 ligger under vecka 17 och 18.

För ansökningsblankett klicka här.
För information om antagningsproven klicka här.

 

Skapad av Svenssonform : Webmaster