Jazz

jazz i foajénjazz_ev_slidejazz_saxofon_slide

Jazzinriktningen på Sjövik har en lång tradition där många nu verksamma musiker har fått sin grundutbildning.

Undervisningen i ensemble och huvudinstrument fokuserar på stilkännedom, hantverksmässigt kunnande, improvisation, övningsmetodik, samspel, timing och personligt uttryck. Dessutom kopplas detta samman med de teoretiska studierna inom ämnena för bland annat jazzgehör, improvisations- och stegteori.

Jazzensemblerna har ett nära samarbete med Jazz i Folkare och Ung Jazz Dalarna vilket ger regelbundna konsertmöjligheter, förutom de konserter som sker på skolan. (minst fyra per läsår)

Ansökan

Sista ansökningsdag 8 mars 2019.

Vår ansökningsperiod är färdig inför läsåret 19-20 men du kan fortfarande göra en sen ansökan till reservplats, vokalensemble, körledning eller folkmusik. Maila oss på musikexp@sjovik.eu.

Ring eller maila gärna om du har frågor eller funderingar. 0226-678 15/0226-678 24, musikexp@sjovik.eu.

För ansökningsblankett klicka här.
För information om antagningsproven klicka här.

Antagningsproven för läsåret 2019-2020 är vecka 14 och 15.

Ämnen:

Huvudensemble
Huvudinstrument
Improvisationsteori
Stegteori

Lärare:
Per-Anders Skytt (ensemble, trummor)
Mattias Windemo (ensemble, gitarr)
Thomas Alm (saxofon)
Amanda Ekberg (sång)
Mattias Risberg (piano)
Peter Rouso (bas)

Gästlärare/samarbeten/workshops:
Humlebackens Ung Jazz Bäsinge
Ung Jazz i Dalarna
m.fl.

Övriga ämnen/kursinnehåll

Undervisningen bygger till stor del på ensemblespel och instrumentundervisning av våra lärare som alla besitter gedigen musikalisk utbildning och erfarenhet. Förutom din inriktning så läser du ett stort utbud av ämnen som ger dig den bredd av färdigheter som idag behövs för att ägna dig åt musik på proffesionell- eller semiproffesionell nivå. Dessa ämnen gäller samtliga inriktningar, oavsett genre.

Biensemble I
Biensemble II
Biinstrument
Grundläggande gehör
Grundläggande musikteori
Musikproduktion & Liveljud
Rytmiskt gehör
Scenisk gestaltning
Stora kören

Projektperiod

Den större delen av läsåret ägnar vi åt ordinarie undervisning och ensemblespel. På slutet av vårterminen går vi in i en projektperiod då du kan välja att fördjupa eller bredda dina kunskaper ytterligare.

Folkrock
Fusionprojekt
Inspelningsprojekt
Jazzens byggstenar
Jazzstandards
Kompositionsprojekt ht
Kompositionsprojekt vt
Kör & orkesterprojekt
Låtspel folkmusik
Modal komposition
Musikalprojekt
Musikhögskoleprovförberedelser
Rytmiskt gehör
Sceniskt projekt
Sjöviks schlager
Visprojekt
m.fl.

Skapad av Svenssonform : Webmaster