Körledning

Sjövik har i alla tider haft en stark tradition när det gäller körsång. För dig som vill arbeta med rösten, både att sjunga själv och leda kör, finns här en inriktning med både bredd och kvalitet.

Körledning är en inriktning på framfart, eftersom intresset för körsång och behovet av unga körledare är stort i landet. Du studerar dirigering, repetionsmetodik, röstvård, partiturspel, körarrangering, kulturproduktion, repertoarkännedom mm.

Du får även Barn- och ungdomskörsmetodik och ”Alla kan sjunga”-körmetodik, en körform som växer snabbast i popularitet just nu.

Gemensamt

Samtliga inriktningar har förutom huvud-instrument och ensemble även undervisning i biinstrument, körsång, musikteori, satslära och gehör. Teori och gehörsundervisningen är inriktad mot antingen klassiskt, afro eller folkmusik.

Stora kören och Kammarkören

Alla elever som går på musiklinjen deltar i Stora kören. Förutom den finns även Kammarkören. Nedan kan du lyssnar på en inspelning som gjordes på skolan i 2015.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017/2018 31 mars 2017
Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag är alltid välkomna, men kan inte garanteras plats för antagningsprov.
Ring eller maila gärna om du har frågor eller funderingar. 0226-678 15, musikexp@sjovik.eu.

För ansökningsblankett klicka här.
För information om antagningsproven klicka här.

Du kommer att få göra fyra delprov; huvudinstrument, teori & gehör, gruppövningar och övriga färdigheter.

Antagningsproven för HT2017 ligger under vecka 17 och 18.

Huvudinstrumentprov

Du ska studera in ett obligatoriskt körstycke som vi skickar till dig. Du kommer att få leda och göra en musikalisk gestaltning av detta stycke tillsammans med en vokalgrupp. Dessutom kommer du få framföra en valfri sång. Om du önskar pianokomp till denna behöver du skicka in kompnoter.

Teori- och gehörsprov

Du gör ett skriftligt prov i musikteori, gehör och satslära som tar ca 40 min.

Gruppövningar

Tillsammans med en grupp medsökande och nuvarande elever gör du övningar i rörelse, rytm och ensemble. Detta är ett prov du inte kan förbereda.

Övriga färdigheter

Här visar du dina färdigheter på andra instrument än ditt huvudinstrument, gärna fler. Avistaspel på dessa instrument. Du ska även sjunga en sång som du själv har valt (gäller ej dig som sökt sång som huvudinstrument) samt ett avistasångprov.

Lärare

Staffan Lindström – körledning
Kerstin Sonnbäck Hagfeldt – körledning

Skapad av Svenssonform : Webmaster