Vårdbiträde

Vårdbiträdesutbildning

Ingen ny antagning till HT19

Skulle du vilja arbeta med människor inom vård- och omsorg? Studera till vårdbiträde motsvarande gymnasieskolans Vård- och omsorgsutbildning (800 gymnasiepoäng). Studierna ger behörighet att studera vidare till undersköterska. Du studerar på Sjövik med lärarledd undervisning tillsammans med din klass.

Kursinnehåll

Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri
Specialpedagogik 1
Praktik (APL)

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1
Samhällskunskap 1a1

Omfattning
Kursen är två år lång och studierna är på heltid (100%). Studierna är CSN-berättigade. Kursen börjar 26 augusti 2019 och första läsåret slutar 29 maj 2020.

Inträdeskrav
För att gå utbildningen behöver du vara 18 år och vara klar med grundskolan. Du som inte har svenska som modersmål behöver ha läst Svenska som andraspråk eller motsvarande. Du kommer även att kallas till intervju i samband med antagningsprocessen.

Sista ansökningsdag
Sista ansökan 30 maj, därefter i mån av plats. Klicka här för att komma direkt till ansökningsformuläret via SchoolSoft.

Efter kurstiden kan du:
– studera vidare till undersköterska

– arbeta som vårdbiträde till exempel inom äldreomsorg eller som personlig assistent. Kommunerna har olika regler för att kunna bli fast anställd. Inom vissa kommuner är vårdbiträdesutbildning tillräckligt, andra kräver lägst undersköterskeutbildning.
Eftersom det är stor brist på arbetskraft inom vården, kan detta krav förändras närmaste åren.

Kontakt

Kursansvarig
Inger Svedberg
inger.svedberg@sjovik.eu

Skapad av Svenssonform : Webmaster