Vårdbiträde – allmän kurs

Studera till vårdbiträde samtidigt som du bygger på dina kunskaper i allmänna ämnen.
Du studerar på Sjövik med lärarledd undervisning tillsammans med din klass.

Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2020 och gäller höstterminen 2020.

Kursinnehåll

Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri
Specialpedagogik 1
Praktik (APL)

Svenska eller Svenska som andra språk
Samhällskunskap
Matematik
Engelska

Omfattning
Kursen är två år lång och studierna är på heltid (100%). Studierna är CSN-berättigade. Kursen börjar 27 augusti 2018 och första läsåret slutar 29 maj 2019.

Inträdeskrav
För att gå utbildningen behöver du vara 18 år och klar med grundskolan. Du som inte har svenska som modersmål behöver ha läst Svenska som andraspråk eller motsvarande. Du kommer även att kallas till intervju i samband med vår antagningsprocess.

Sista ansökningsdag
Sista dag för ansökan är 15 april.

Efter kurstiden kan du:
– studera vidare till undersköterska. Du har då möjlighet att göra en prövning på dina vårdbiträdesstudier för att  bli behörig att söka undersköterskeutbildning.

– arbeta som vårdbiträde till exempel inom äldreomsorg eller som personlig assistent. Kommunerna har olika regler för att kunna bli fast anställd. Inom vissa kommuner är vårdbiträdesutbildning tillräckligt, andra kräver lägst undersköterskeutbildning.
Eftersom det är stor brist på arbetskraft inom vården, kan detta krav förändras närmaste åren.

Kontakt

Kursansvarig
Josefine Folkjern
josefine.folkjern@sjovik.eu

Skapad av Svenssonform : Webmaster