Information rörande COVID19

Uppdaterad: 2021-05-18

Corona – riktlinjer Sjövik folkhögskola
Vi följer Folkbildningsrådets råd och håller avstånd mellan kurser. Samtliga deltagare uppmanas i sin tur att följa de rekommendationer och rutiner som skolan utformar för att minska smittspridning. Individens ansvar är stort.

Observera att detta kan komma att ändras med kort varsel beroende på rekommendationer, råd och riktlinjer från Regeringen.

Vi uppmanar samtliga deltagare att ha god handhygien, hålla avstånd, nysa/hosta i armvecket samt stanna hemma vid förkylningssymptom. Var noggrann även utanför skolan, undvik folksamlingar samt socialt umgänge utanför den närmaste kretsen. Din klass är att betrakta som din närmaste krets, vilket kan innebära att du behöver avstå andra sociala kontakter för att på ett säkert sätt kunna fortsätta din utbildning.

Deltagare som bor på internatet ombeds att undvika onödiga resor samt följa riktlinjer och iaktta försiktighet även utanför skoltid. Detta för att minska risken för smittspridning.

Deltagare uppmanas att inte umgås över kurs/internat annat än med avstånd och utomhus.

Alla kurser har fått riktlinjer att förhålla sig till. Viss undervisning/vissa kurser bedrivs på distans där det är nödvändigt och möjligt.

Frågor och svar:

Kommer Sjövik att gå över till distansstudier?
Idag ser vi att vi kan fortsätta bedriva så stor del som möjligt av undervisning på plats i den form vi redan gör. Dock är vissa delar omställda till distansstudier där det ansetts nödvändigt.

Vi håller avstånd mellan kurser och uppmanar deltagare som bor på internatet att göra detsamma på fritiden. Vi ser att det är starkt motiverat att i möjligaste mån ha fortsatt undervisning på plats. Beroende på hur råd och rekommendationer från Regeringen och Folkbildningsrådet ser ut kan detta komma att ändras.

Internatboende deltagare som åker hem över helgen/lov?
Vi avråder från alla onödiga resor. Om du åker hem över helgen och blir sjuk, även med lätta förkylningssymtom – är du välkommen tillbaka till skolan först när du varit symtomfri i två dygn. Om någon i din familj insjuknar i covid19 under tiden du är hemma, är du välkommen tillbaka efter din karantäntids slut, förutsatt att du då är symtomfri. Din karantäntid ordineras av läkare. Om någon i hushållet insjuknar under lovet, invänta testresultat innan du återvänder till skolan.

Vad räknas som en onödig resa?
En onödig resa är en resa du kan avstå ifrån. Vad som räknas som en nödvändig resa kan endast du avgöra. Individens ansvar är stort.

Kan min anhöriga hälsa på mig på skolan?
I dagsläget avböjer Sjövik ej nödvändiga utomstående besök. Om du blir avhämtad av anhörig, rekommenderar vi att din chaufför stannar kvar i bilen.

Vad händer med planerade evenemang framöver?
Sjövik avstår utomstående besökare från och med 2020-11-12 till 2021-02-28. Tiden kan komma att förlängas.

Vad gäller om jag ska ut och resa?
Vi avråder från alla onödiga resor i nuläget.

Vad händer med CSN?
Aktuell information samt frågor och svar gällande CSN finns på https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html

Vad gäller om jag blir sjuk? (deltagare)
Du stannar hemma och sjukanmäler dig enligt ordinarie rutin. Om du bor på internatet vill vi i första hand att du åker hem för att kurera dig. Du är välkommen tillbaka till skolan när du varit symtomfri i minst två dygn.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att åka hem, kontakta din kursansvarige för fortsatt rådgivning gällande isolering.

Region Dalarna rekommenderar att alla som blir sjuka testar sig för COVID19 vid närmaste vårdcentral. Boka tid i appen ”Min vård Dalarna” för att boka tid eller kontakta 1177 (1177.se) för vidare information.

Vid positivt testresultat är du skyldig att meddela skolan så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa smittspridning på internatet.

Vad gäller om jag blir sjuk? (medarbetare)
Sjukanmäl dig enligt ordinarie rutin.

Finns det någon på skolan som har koll på utvecklingen?
Ja, det finns en särskilt tillsatt grupp som arbetar löpande med att utforma och utveckla en beredskapsplan för Sjövik. Planen utvecklas löpande i takt med nya råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, smittskydd och WHO.

Jag har frågor. Vart kan jag vända mig?
Du kan i första hand vända dig till din kursansvarige lärare. Du är utöver detta välkommen att kontakta therese.gossas@sjovik.eu.

Stöd Sjöviks folkhögskola

Vill du skänka en gåva för att stötta Sjöviks folkhögskolas arbete för att återuppta ordinarie verksamhet efter krisen?

Då kan du skänka valfritt belopp via Swish 123 690 77 37 eller bg 233-5875. Märk din överföring med GÅVA.

Vi är oändligt tacksamma för allt stöd vi kan få. ❤️

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK