BIBELSKOLAN DELA

Jesus uppmanar oss att ”göra alla folk till lärjungar” (Matt 28:19). Just nu växer många av våra församlingar tack vare människor som kommit hit från andra länder. Många, både gamla och nya svenskar, har en evangelistgåva, längtan att dela tron vidare och se församlingarna fortsätta växa. Vi vill därför forma en bibelskola med fokus att rusta till just detta.

KURSPLAN

September Evangeliet på torget – tro och lärjungaskap
Oktober Evangeliet till alla folk – gudstjänsten
November Evangeliet till hela samhället – församlingens liv utanför kyrkan
December Evangeliet i livet – att bygga det kristna livet i hemmet och i församlingen

LÄRANDEMÅL FÖR DEN STUDERANDE

Kunskap om Jesus och hans undervisning
Utvecklas i tro, bön och lärjungaskap
Läsa och förstå Bibeln
Förståelse för diakonins roll
Inblick i olika former av evangelisation
med mycket mera

PEDAGOGIK

Under bibelskolan kommer särskilt fokus att ligga på det mångkulturella perspektivet. Att lära sig att se på all undervisning från olika perspektiv, att lyssna och lära av varandras olika erfarenheter och att träna sig på att arbeta tillsammans med människor från olika bakgrund i församlingsarbete och evangelisation. Hänsyn kommer att tas, så att man kan delta oavsett utbildningsnivå, ålder och hur länge man har varit kristen.

UNDERVISNING OCH ARBETSFORMER

Andakter, föreläsningar, bibelläsning, gruppdiskussioner, medverkan i gudstjänster, egna och gemensamma muntliga och skriftliga reflektioner, bön och förbön, dela måltider, studiebesök och praktik i församlingar.

EXAMINATION

Aktivt deltagande i undervisning, diskussioner, muntliga och skriftliga reflektioner och praktik.

LÄRARE

Pastorer från olika församlingar, regionanställda och studenter från Teologiska Högskolan kommer att medverka. Huvudansvarig: Bodil Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan Sundsvall tel. 070-7147989, eriksson.bodil@gmail.com

FÖR VEM?

Bibelskolan är öppen för alla över 18 år. Den är för dig som är kristen och vill utvecklas i din tro och träna dig på att dela med dig av din tro med andra. Den som har personnummer har rätt att söka studiemedel hos CSN.

NÄR OCH VAR?

Bibelskolan bedrivs i Betlehemskyrkan, Thulegatan 21, 852 32 Sundsvall
Bibelskolan bedrivs halvfart på torsdagar 13.00-17.00 och fredagar 9.00-14.00, samt praktik en dag varannan helg i olika församlingar från 5 september – 13 december

ARRANGÖR

Betlehemskyrkan Sundsvall, Equmeniakyrkan Region Mitt, Sjöviks folkhögskola


ANSÖKAN

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten. Blanketten hittar du nedan:

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK