Måndag 8 januari startar kursen
Svenska som andraspråk på Sjövik.folk

Denna kurs är för dig som behöver läsa in svenska som andraspråk på grundläggande nivå, med möjlighet att fortsätta studera på gymnasienivå.

Större delen av tiden studerar du svenska, men du läser också engelska och matematik utifrån den nivå du befinner dig på.
All undervisning är lärarledd – du studerar varje vardag på skolan med lärare i klassrummet.

Förkunskapskrav är SFI D eller motsvarande.

 

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK