Konstnärliga uttryck och friluftsliv

Berättande med naturen som medel.
Vill vi förändra vår närmiljö? Eller förhöja? Följa förändringar på en och samma plats över tid och dokumentera genom att fotografera, teckna eller skriva?