Västerås stifts grundkurs

Sista ansökningsdag
15 april 2022

Frågor?
Kontakta  kursansvarige Niklas From.
Församlingsavdelningen, Stiftspedagog
Direkt: 021-17 85 68 
SMS: 070-520 03 85

Längd & studietakt
1år deltid
Läsårstider:
HT22: 20220822 – 20221216
VT23: 20230109 – 20230326

CSN
Gymnasienivå

Ansök

Västerås stifts grundkurs

Är du nyfiken på Svenska kyrkan som arbetsplats? Vill du reflektera tillsammans med andra kring kristen tro? Vill du bredda ditt kontaktnät i kyrkan? Varje år erbjuder Västerås stift en grundkurs om Svenska kyrkan. Kursen ges på halvfart i samarbete med Sjöviks folkhögskola.

Grundkursen löper över ett läsår och är öppen för alla som fyllt 18 år. Den fungerar utmärkt som fortbildning för dig som är anställd eller som en grundläggande orientering för dig som vill jobba inom ett av kyrkans profilyrken; musiker, församlingspedagog, präst eller diakon.

Kursens innehåll

Utgångspunkten för kursen är Svenska kyrkans uppdrag och teologi. Vi ställer frågor som: Vad innebär det att vara kristen? Hur kan vi vara en relevant kyrka i dagens Sverige?

Du får också möjlighet att fördjupa dig i kyrkans fyra grunduppgifter; gudstjänst, diakoni, mission samt undervisning och fundera kring vad de här uppgifterna innebär i idag, och i framtiden.
Kyrkans fyra profilyrken; musiker, präst, diakon och församlingspedagog kommer att stå i fokus och du kommer att få träffa yrkesverksamma inom varje område.

Vi tittar även närmare på Svenska kyrkans organisation. Hur styrs kyrkan? Vad innebär kyrkopolitiken? Vem fattar besluten – och hur går det till?

Vi jobbar också praktiskt med gudstjänsten och lär oss att planera och leda andakter.

Under kursens gång kommer du att möta många företrädare för Västerås stift i form av föreläsare och inbjudna gäster. Tanken är att du ska få lära känna Västerås stift inifrån och få en möjlighet att bredda ditt kontaktnät.

Upplägg

Utbildningen är förlagd till sex helgträffar på Stiftsgården i Rättvik. Föreläsningar och workshops varvas med tid för samtal och eget arbete. Mellan träffarna tar du del av kurslitteratur och skriver reflektioner utifrån det du läst.

Folkkyrkotanken är bärande, vilket innebär att stort fokus kommer att ligga på att lära av varandra.
En viktig del av kursen är att du utforskar församlingslivet på din hemort, till exempel genom att engagera dig i gruppverksamhet eller att ha uppgifter i gudstjänsten.

Vi rekommenderar också att du går i själavård under studietiden och jobbar med din egen tro.

Goda samtal om allt mellan himmel och jord

Det är jätteroligt att gå grundkursen. Ungefär som jag förväntade mig – och det är bra eftersom jag hade höga förväntningar. Det är innehållsmässigt lärorikt och goda samtal om allt mellan himmel och jord. För mig som inte är uppvuxen i kyrkan är det ett bra sätt att lära känna organisationen, till exempel vilka verksamheter som finns, mål och värderingar. Jag rekommenderar grundkursen – alla dagar i veckan!

Martin Mård Sundström, Falun/Uppsala, läser till präst

Jag vill arbeta som diakon

Jag har min kyrkliga bakgrund i ungdomsverksamheten i en församling i Stockholm och går grundkursen för att skaffa mig kontakter i Västerås stift och få en inblick i hur arbetet fungerar här. Min vision är att arbeta som diakon i Västerås stift och fick tips om att grundkursen vore bra för mig. Det är informativa träffar, intensiva dagar när vi ses och givande att få diskutera med likasinnade som också är öppna för något nytt i livet.

Madeléne Klingström, Västerås, läser psykologi

Röda vallmoblommor i motljus

Jag vill jobba med samtalsstöd inom Svenska kyrkan

Det här är en inre resa som jag bjuder mig själv på. Den är viktig för min egen utveckling, och jag får även en möjlighet att kolla av om jag kan tänka mig att jobba inom Svenska kyrkan. Helgerna på Stiftsgården är också en andhämtning från vardagen med god mat, sköna sängar och en tillåtande miljö. Jag sover som en stock när jag är här.

Sofia Landström, Borlänge, sjuksköterska

Praktisk information

Du ska ha fyllt 18 år.

Alla sökande kallas till en informations- och intervjudag, antingen på Stiftskansliet i Västerås eller på Stiftsgården i Rättvik.

Sista ansökningsdag för läsåret 2022/2023 är den 15 april 2022.

Undervisningen på Västerås stifts grundkurs är kostnadsfri.

Du betalat för resa, kost och eventuell övernattning i samband med träffarna på Stiftsgården i Rättvik.

Grundkursen berättigar till studiemedel från CSN.

Vi startar på fredagar kl. 16.00 och slutar på söndagar kl.15.00

VT2022

28-30 januari
18-20 februari
18-20 mars

Kommande läsår

HT2022

16-18 september
14-16 oktober
18-20 november

VT2023

27-29 januari
17-19 februari
18-20 mars

Samtliga träffar startar fredag kl.16.00 och slutar söndag kl.15.00

Nicklas From

Kursansvarig Västerås Stifts grundkurs

021-17 85 68

nicklas.from@svenskakyrkan.se

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK