Yogalärarutbildning med embodiment

Kvinna i lotusställning

Sista ansökningsdag
25 september 2021

Kursstart
1 okt 2021

Terminstider
HT21 1 okt – 17 dec
VT22 10 jan – 8 juni

Längd, studietakt & tider
Distans 50% med 6 fysiska helgträffar

Kontakt
Pablo Romero

CSN
Gymnasienivå

Ansök

Yogalärarutbildning med Embodiment

Är du nyfiken på att utforska yoga på djupare plan tillsammans med andra i ett tryggt och inspirerande sammanhang?

Vill du få stöd i att utforska olika former av yogisk praktik och embodiment för mer närvaro i vardagen?

Embodiment betyder i det här sammanhanget att medvetandegöra hur kroppen påverkas av andning och rörelse. Vill du förmedla din yogapraktik till andra, och få stöd i din nuvarande yogalärarroll eller vill du nära din ”inre lärare” med syftet att fördjupa din egen
praktik?

Intyg efter fullständigt genomförd utbildning: Yogalärare med Embodiment 300 timmar
Intyg Medicin 1 (behörighet gymnasienivå vid genomförda moment) – Ger bl.a möjlighet att läsa MediYoga.

Platsträffarna hålls på Bromma folkhögskola, med undantag för den sista träffen som är på Sjöviks folkhögskola.

Många människor som gympar på en gräsplätt

Kursinnehåll

Bärande idéer och mål
● Utöka kunskaper i hathayoga och yinyoga genom praktik och teori.
● Få en grund i människans anatomi & fysiologi samt behörighet för Basmedicin 1
● Att utforska embodiment genom olika praktiker med fokus på yoga och mindfulness men även via andra former som exempelvis dans, kampkonst och funktionell träning.
● Reflektera och stötta den inre processen med hjälp av verktyg som mindfulness, medkänsla (compassion), samreglering (co-regulation) och delande (sharing).
● Träning i att samskapa och hålla pass & workshops i ett tryggt och stöttande sammanhang.
● Coaching i att fördjupa din yoga-/rörelsepraktik samt eventuell egen verksamhet.
● Bygg en gemenskap och ett kontaktnät med yoga och embodiment som grund.

Huvudtema i utbildningen

 • Hatha yoga och yinyoga
 • Basmedicin, anatomi, fysiologi och biomekanik
 • Embodiment
 • Naturliv & skogsbad
 • Mindfulness, compassion & stresshantering
 • Skapande dans & improvisation
 • Pedagogik
 • Sex inbokade möten online för gemensam teori och praktik.
 • Delande och praktik online i smågrupper vid sex inbokade tillfällen.
 • Bokcirkel med inspirerande litteratur.
 • Samskapad “yoga antologi” i slutet av kursen.

Praktisk information

Vad krävs vid start?

Du ska ha fyllt 18 år.

Distansundervisningen förutsätter viss datorvana samt tillgång till dator (och gärna en smartphone) samt tillräckligt bra uppkoppling för att streama ljud- och videomaterial.

Flera av uppgifterna förutsätter även an egen aktiv yoga- eller rörelsepraktik hemma alternativt i studio.

 

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri, men du betalar en serviceavgift, kost, logi och kursmaterial.

Service- & materialavgift á 1 000kr/ht21 och 1 500kr 2000kr/vt22

Kostnaden för ny kurslitteratur uppgår till ca 800kr. Vi rekommenderar deltagare att i möjlig mån låna eller återbruka andrahandslitteratur.

Avslutningshelgen hålls på Sjöviks folkhögskola och ingår i service- och materialavgiften ovan. Inkl kost och logi lö-sön.

Lakan, handduk och badlakan finns att hyra för 100kr/set.

Pablo Romero

Min ingång till rörelse och yoga har alltid varit via enkelhet, glädje och en djup kontakt med naturen. Att genom min praktik vara i kontakt med både det lätta och flödande och även det smärtsamma och utmanande som livet är, har jag lärt mig att se den enorma mångfald av möjligheter som finns bara genom att vara i en mänsklig kropp.

När jag förmedlat min yoga & rörelse i klasser så har jag fått respons att mina deltagare känner sig sedda och hållna med omsorg och värme samt inspirerade och utmanade på ett tryggt och tydligt sätt.

Är verksam yogalärarutbildare på Sjöviks folkhögskola (sedan hösten 2021) samt Bromma folkhögskola (sedan hösten 2018). 

Har min utbildningsbakgrund inom yoga & embodiment framförallt från Yinyoga, dynamisk Hathayoga (Virya) samt skapande dans. Har även en biolog- samt folkhögskollärarexamen i grunden samt erfarenhet av arbete i en mångfald av projekt inom folkbildningen sedan 2006.

Andra viktiga influenser i min yoga/rörelseresa har, sedan mitten av nittiotalet, bl.a varit Qigong, ThaiYoga-massage, kontaktimprovisation, Capoeira, Non-violent Communication m.m..

Min nuvarande vision för yoga och rörelse är att genom relativt enkla men kraftfulla metoder skapa möjligheter till större helhetshälsa genom embodiment samt väcka nyfikenhet och lust till rörelse för människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Telefon: 08-636 23 19

Ht 2021

6 oktober: Gemensamt möte online 1
30-31 oktober: Helgträff 1 (Bromma)
3 november: Delande & praktik i smågrupper 1
10 november: Gemensamt möte online 2
27-28 november: Helgträff 2 (Bromma)
1 december: Delande & praktik i smågrupper 2

Vt 2022

2 februari: Gemensamt möte online 3
26-27 februari: Helgträff 3 (Bromma)
2 mars: Delande & praktik i smågrupper 3
9 mars: Gemensamt möte online 4
26-27 mars: Helgträff 4 (Bromma)
30 mars: Delande & praktik i smågrupper 4
6 april: Gemensamt möte online 5:
23-24 april: Helgträff 5 (Bromma)
27 april: Delande & praktik i smågrupper 5
4 maj: Gemensamt möte online 6
Helgträff 6: 4-5 juni (Sjöviks folkhögskola)
8 juni: Delande & praktik i smågrupper 6

Ramtider för helgträffarna är lördagar kl 10-18 och söndagar kl 10-17.

Tiderna för de gemensamma mötena online samt delande och praktik i smågrupperna är onsdagar kl 17:00-18:15.

I samband med din ansökan ska du bifoga ett personligt brev. Här är några frågor som kan användas som grund när du skriver.

Du får gärna skriva fritt och flödande på ditt sätt och om
din resa och passion kring rörelse och yoga men bra om du får med svar på de flesta av frågorna. Hör gärna av dig om du undrar över något eller har svårt att skriva ihop ansökan.

 • Personlig info (namn, bakgrund, ålder, nuvarande sysselsättning mm)
 • Hur hittade du utbildningen och vad fick dig att bli intresserad?
 • Hur ser din yoga-/rörelsebakgrund ut? Vilka former har du praktiserat, hur länge och hur regelbundet?
 • Vad betyder yoga och/eller din rörelsepraktik för dig?
 • Har du några skador eller medicinska symptom vi bör känna till och/eller tar du mediciner som kan påverka din praktik?
 • Vad är din intention med utbildningen? Utvecklas som yogalärare eller mer personlig utveckling?
 • Vilka förväntningar har du och vad vill du utvecklas i och lära dig mer om genom utbildningen?
 • Hur är din studievana och har du studerat på distans tidigare?
 • Hur vill och kan du bidra till gruppen?
 • Kommer du att kombinera utbildningen med andra studier och/eller arbete och i vilken grad i så fall?
 • Motivera varför just du ska gå utbildningen.

Syftet med frågorna är att få en så rik bild som möjligt av deltagarna innan utbildningen börjar. En variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen är önskvärt.

Kanske har du lång erfarenhet av yoga
och arbetar redan som lärare eller så är yoga något relativt nytt för dig?

Det viktigaste är din motivation och vilja att gå utbildningen, både fysiskt och på distans, viljan att utvecklas samt att möta gruppen och dig själv.

Mer att ta hänsyn till inför ansökan:

Observera att utbildningen INTE ger en Yoga Alliance certifiering. Var medveten om att utbildningen skiljer sig från många andra privata yogalärarutbildningar med sin grund i folkbildning, deltagarinflytande och samskapande.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK