Återbruk och Ekohushållning

Återbruk med ekohushållning är en praktisk kurs för dig som vill lära dig mer om miljöpåverkan och hur du på ett kreativt sätt kan ta tillvara på de resurser som finns genom konsumtionsmedvetenhet, återbruk och upcycling. Kursen hålls även som Distansutbildning med studietakt 50%. Klicka här för att komma till distansutbildningen.

Sista ansökningsdag till höstterminen 2018: 15 april!

Vi tror att vi alla kan hitta sätt att leva mer miljömedvetet i vardagen och bidra till att våra hushåll gör mindre inverkan på vår miljö. Istället för att förbruka och köpa nytt kan vi återbruka och ta tillvara på de resurser som finns. Oavsett var vi bor kan vi alla göra val som ger avtryck, även det lilla gör skillnad. Vi vill att kursen ska ge dig inspiration och kunskap till att hitta de vägar som passar just dig. Inga förkunskaper krävs.

Vad handlar det om?

Det här är en kurs för dig som vill bidra till att minska resursslöseriet och få en ökad konsumtionsmedvetenhet.

IMG_0925Vi arbetar praktiskt och kreativt för att tillsammans hitta nya lösningar och idéer kring ur vi kan bruka och återbruka vår direkta omgivning. Tillsammans lär vi oss att tänka om och i andra banor. Vad finns tillhanda och vad kan det bli? Vi arbetar främst med trä, metall, textil och livsmedel, men även andra material behandlas.

Vi ifrågasätter hur vi tänker kring konsumtion, förbrukning och återbruk. Vad kan lagas, vad kan återbrukas och vad bör köpas nytt? Finns det alternativ till livsmedel, hygienprodukter, hushållsprodukter mm som ger ett mindre ekologiskt avtryck? Inspireras till ett kreativt tankesätt för att ta tillvara på de resurser som redan finns till hands. Bidrar till mindre ekonomiskt svinn, mindre sopor och en omställning i sättet att förhålla sig till vår miljö.

 

Utbildningen vänder sig till dig som;

Vill få en IMG_3666ökad kunskap kring ett mer miljövänligt förhållningssätt, lära dig mer om olika begrepp och märkningar, såsom EKO, KRAV, närproducerat, härproducerat, upcycling, återbruk, miljövinst, klimatkompensation, omställning, Fairtrade mm

Kursen passar dig som vill ha tips och kunskap om hur du kan hushålla med såväl naturens resurser som dina ekonomiska. Kanske vill du ha mer kunskap om hur de val du gör påverkar miljön, samt få alternativ till produkter och råvaror som är bättre för både dig och miljön.

Den riktar sig till dig som vill arbeta praktiskt och kreativt i olika material, samt följa naturens och årstidernas skiftande resursutbud.

 

Exempel på vad Ekohushållning med Återbruk kan innehålla:

 • Prova på att återbruka i olika material såsom textil, trä och metall
 • Grunderna i att reparera och underhålla olika material
 • Tillverka egna köksredskap
 • Arbeta med egna återbruksprojekt och egen design
 • Laga mat från grunden, exempelvis ost, bröd, buljong
 • Välja- och laga mat utifrån säsong
 • Konservera bär och grönsaker. Till exempel safta, sylta, syra grönsaker och göra inläggningar
 • Ta tillvara på vad trädgården och naturen har att erbjuda
 • Bli Fairtradeambassadör
 • Teoretiska pass i form av studiecirklar, föreläsningar, film och diskussioner
 • Studiebesök och studieresor
 • Vi diskuterar olika begrepp såsom eko, närodlat, härodlat, krav, upcycling, resurshushållning, ekologiska avtryck mm
 • Vi tar upp och diskuterar aktuella filmer, tidningsartiklar, inlägg på internet och böcker i ämnet.

Kursens mål

– Kunskap och insikt i olika tillverkningsprocesser och 6284339285302922082på så sätt vara medveten om hur val av konsumtion påverkar miljön i olika utsträckning.
– Kunskap om olika material samt hur dessa kan repareras eller återbrukas på olika sätt, istället för att förbrukas.
– Ge inspiration till ett fortsatt utvecklande av ett miljövänligare förhållningssätt i vardagslivet.

Arbetssätt

För oss är det viktigt med erfarenhetsutbytet som varje deltagare kan bidra till. På kursen arbetar man både enskilt och i grupp. Du har både lärarledda lektioner och egen tid till projekt. Som deltagare uppmuntras du att påverka kursinnehållet med önskemål och idéer.

Kursen sträcker sig över ett läsår.

Kostnader

För dig som studerande på Ekohushållning med återbruk tillkommer, förutom den ordinarie material- och serviceavgiften, kostnad för material till egna projekt.

 

Kontakt och ansökan

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Sista ansökningsdag 2018/2019 är 15 april 2018.

Vill du veta mer om kursen, kontakta Elisabeth Embretsén.
elisabeth.embretsen@sjovik.eu
eller Sjöviks exp 0226-678 00.

Skapad av Svenssonform : Webmaster