Allmän linje med extra stöd

Det här är kursen för dig som vill fullfölja dina grundskole- och/eller gymnasiestudier och behöver extra stöd i studier och boende. Kursen vänder sig till dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och till dig som av andra skäl är i behov av extra stöd för att komma igång med- och fullfölja dina studier.

Kursfakta

STUDIETAKT: Heltid

TERMINSTIDER: HT 2019 är 26 aug – 20 dec , VT 2019 är 7 jan – 29 maj

ANSÖKAN: Sista ansökningsdag är 15 april 2019. Klicka här för att komma direkt till vårt ansökningsformulär på SchoolSoft.

ANTAGNING: Vi ser helst att du fyllt 18 år. När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för ett studiebesök på Sjövik. Studiebesöket består av ett samtal om dina behov och förutsättningar att tillgodogöra dig kursen samt en rundvandring på skolan. 

KOSTNADER: All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri och finansieras med statliga medel. Deltagaren betalar dock en serviceavgift à 200 kr samt bekostar själv viss studielitteratur..

INTERNATKOSTNAD: Internatkostnaden är 5 385 kr per fyra veckor. Här ingår boende i enkelrum, frukost, förmiddagsfika med smörgås, lunch, middag och kvällsfika. Internatkostnaden betalas vanligtvis av deltagaren själv.

EXTRA STÖDINSATS: För deltagarna på Allmän linje med extra stöd tillkommer en kostnad gällande stödinsats på 14 112 kr per månad. Denna finansierar extra stöd under lektioner, väckning, skjuts till- och från tågstationen, läxhjälp, stöd i boendet och på fritiden, fritidsaktiviteter, studiebesök mm. 

Du kan söka bidrag från din hemkommun för att täcka denna kostnad.

Kursinnehåll och tematiska studier

Målet är att du ska slutföra dina grundskole- och/eller gymnasiestudier och få verktyg att efters tudierna självständigt ta dig ut i arbetslivet eller studera vidare. På Allmän linje med extra stöd går du vanligtvis i ett till tre år, beroende på personliga förutsättningar. Om du efter avslutade studier inte är klar med dina grundskole- och/eller gymnasiestudier kan du fortsätta dina studier på Allmän linje.

Att studera på Allmän linje med extra stöd ger dig möjlighet till:

•   Behörighet att söka yrkeshögskola eller universitet och högskola
•   Individuellt anpassade studier
•   Social träning genom gemensamma aktiviteter både i skolan och på
    fritiden
•   Personlig utveckling. Vårt mål är att du ska övervinna de utmaningar du
     ställs inför, både i dina studier och på fritiden.

Allmän linje med extra stöd arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat med de ämnen du behöver för att få grundskole- och/eller gymnasiebehörighet. Matematik och engelska läses dock till stor del fristående. Vid skolstarten skriver du tillsammans med kursansvarig en studieplan över vilka kurser du vill klara av under läsåret och hur du uppnår dina mål.

Studierna på Allmän linje med extra stöd innehåller en del resor och studiebesök. Syftet med det är både att stimulera till lärande via gemensamma upplevelser samt ökade sociala färdigheter. Vi arbetar mycket med sammanhållning och trygghet i gruppen för att skapa förutsättningar för lärande och personlig utveckling.

Kurser

Grundskolekurser

De kurser du kan läsa på grundskolenivå är:
Svenska
Engelska
Samhällskunskap
Matematik

Gymnasiekurser

De kurser du kan läsa på gymnasienivå är:
Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3
Samhällskunskap 1a1 + 1a2, 2
Matematik 1b, 2b, 3b, 4
Historia 1a1 + 1a2
Religionskunskap 1
Engelska 5, 6, 7
Naturkunskap 1a1 + 1a2, 2

Boende och fritid

Kursens deltagare bor på skolans interna, i enkelrum med egen dusch och toalett. Minst en stödperson finns tillgänglig under både skoltid och fritid. Du icg eb stödperson gör upp en plan för vilket stöd just du behöver i boendet, och hur ni tillsammans kan hjälpas åt för att du ska npå ökad självständighet. Det kan till exempel handla om sömn, väckning, komma i tid till lektioner, hygien, ev medicinering, tvätt/städning osv.

Varje kväll träffas gruppen, umgås och fikar tillsammans med stödpersoner. Stödpersonerna är med alla vardagskvällar utom fredag. Minst en gång i veckan är det kvällsprogram på skolan och ibland går gruppen på konsert, bio, idrottsevenemnag eller liknande tillsammans.

SJÖVIK ERBJUDER EN ALKOHOLFRI MILJÖ

Sjöviks huvudman är Equmeniakyrkan, Equmenia och Sjöviks folkhögskolas Kamratförbund

Kontakt

För mer information kontakta kursansvarig
Catrin Grundfelt tel 0226-678 22
catrin.grundfelt@sjovik.eu

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK