Karta över 100-års jubileum och Öppet Hus

Utställare under dagen

 • Återbruk och ekohushållning – Återbrukshuset
 • Timringsutbildning – Timmerbacken
 • FHL / KVF – Timmerstugan
 • Textilhantverk med keramik och bild – Textilsalen (Hemskolans södra del) och Ateljén
 • Kockutbildning – Hemskolan
 • Allmän kurs – Tält mellan Skolhuset och Hemskolan
 • Språk och Samhälle – Skoltorget (mellan Skolhuset och Kapellet)
 • Musiklinjen – Kapellet
 • Steget – Sal 8 i Skolhuset
 • Sjövik 90 år, bildspel – Jubels konferensrum
 • Sjövik 100år, bildspel – Jubels foajé
 • Kamratförbundets Café – Jubels foajé
 • Lotteri, information och försäljning – Tält utanför jubel

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK