Sjövik har fått ny rktor.  Den 1 november 2014 tillträde Lars Nilsson som rktor. Lars Nilsson är ändå inte ny på Sjövik, han har arbetat på Sjövik sedan början av 1990-talet. Han började som timlärare i idrott och blev intresserad av folkhögskolans pedagogik och förmåga att se individen. Som han uttrycker det själv: ”Jag insåg att folkhögskolan stod för något mer än bara utbildning i olika kurser och inriktningar. Det fanns ett stort mått av ansvar och engagemang bland alla medarbetare inför sitt uppdrag att bidra till de studerande.”
Lars blev kvar på Sjövik och hans stora engagemang i bland annat elever med funktionsnedsättningar och särskilda behov fick stor betydelse för Sjöviks utveckling. Så småningom fick Lars Nilsson även en hel del ledningsuppdrag, framför allt under Lena Lönnqvists tid som rektor.

Lars Nilsson har därför en gedigen kunskap om folkbildning och om Sjövik i synnerhet. Utvecklingsarbete är en viktig del av hans ambition, främst när det gäller utbildningar, men även i fastighetsfrågor, restaurangen och sommarverksamheten. Att göra Sjövik till en tydligare del av Avesta kommun är en av hans visioner.

Vi önskar Lasse varmt välkommen i sin nya roll på Sjövik!

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK