Sjövik på 1970-talet

År 1971 kom ”Kurser för psykiskt handikappade” på Sjövik. Så kallades den första kursen för den elevgrupp som senare blev TP2 och på 2000-talet fick namnet ”Steget”. Tryggve Lindman, som 1971 var lärare, men senare blev rektor, var initiativtagare till denna kurs, som sedan dess gjort Sjövik komplett.

Musiklinjen bildades 1976 och byggde på den starka musiktradition som funnits på Sjövik ända sedan starten och Gamla Skolan blev ”Musicum”. Kyrkomusikalisk linje och folkmusik kom till efter ett par år. Musikterapi startade som en linje på musiklinjen, men blev snart en egen kursinriktning under över två decennier. Då utbildades kursdeltagarna till professionella musikterapeuter med hjälp av akademiskt stöd från Örebro universitet.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK