Sjövik på 2000-talet

En utbildning i timring kom till i början på 2000-talet och har resulterat i att Sjövik varje år har utbildat en grupp kompetenta byggare av timmerhus. Timmerbacken har sedan dess ändrat utseende och karaktär löpande genom åren där timmerstugor rests och monterats ned för bortforsling med varje ny årskull.

Björn Frost lyfte kursen till eftergymnasial nivå, men efter en tid gjordes kursen om till en vanlig folkhögskolekurs på gymnasienivå.

Timmerbyggnaderna på skolområdet är alla byggda av Timringsutbildningen och används flitigt i undervisningen av olika kurser.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK