Kristendomsskolan

Röda vallmoblommor i motljus
Kristendomsskolan 2023

Datum
26 juni-8 juli

Anmälan
öppnar i feb-mars

Kostnad
4 500 kr
(syskonrabatt 1000 kr
från syskon nr 2)

 

Anmälan Kristendomsskolan 2023

Kristendomsskolan 2023

Kristendomsskolan är för dig som har gått ut årskurs 7 eller är äldre. Det är två veckor fyllda av allvar, undervisning om den kristna tron och mycket glädje.

Kristendomsskolan arrangeras av Sjöviks folkhögskola tillsammans med Equmenia Mitt, Stockholm och Svealand.

Innehåll

Årskurs 1
Grunder i kristen tro/konfirmationsläsning -för dig som gått ut årskurs 7 eller är äldre.

Årskurs 2
Fördjupning i kristen tro med fokus på Nya Testamentet -för dig som gått ut årskurs 8 eller är äldre, samt redan deltagit i kristendomsskola/konfirmationsläsning

Årskurs 3
Fördjupning i kristen tro med fokus på Gamla Testamentet.

Årskurs 4
Lärjungaskap, drama och musik.

I årskurs 2 – 4 ingår även en ungdomsledarkurs.

Praktisk information

Föreståndare: Johanna Börjeson

Lärare/Fritidsledare/Musiker 2023:
mer info kommer…

 

 

Kostnaden för Kristendomsskolan är 4 500 kr inkl  kurslitteratur.

Syskonrabatt 1 000 kr, från syskon nr 2.

Avgiften betalas mot faktura som skickas till hemadress i samband med kursens genomförande.

Ej anmält uteblivande från kursen debiteras 400kr.

Tänk på möjligheten att söka bidrag från församling, kommun mm.

Frågor om anmälan eller betalning

Sjöviks folkhögskola 0226-678 00, exp@sjovik.eu

Kursens genomförande är beroende av att restriktioner och riktlinjer från regeringen tillåter så. Detta innebär att kursen kan komma att ställas in med kort varsel.

Övriga frågor

Föreståndare Johanna Börjeson 070-574 04 26, info@johannaborjeson.com

Du anmäler dig genom att fylla i vårt formulär. Klicka på ”Anmälan” högst upp på denna sida.

Alla deltagare deltar från första till sista kursdag. Undantag av särskilda skäl kan göras i samråd med föreståndaren eller ansvarsgruppen.

Observera att du detta år inte ska betala in anmälningsavgiften i förskott. Den debiteras istället tillsammans med övriga kostnader via faktura i samband med kursens genomförande.

Ej anmält uteblivande från kursen debiteras 400kr (anmälningsavgift).

Inbjudan till Kristendomsskolan 2023. klicka på länken för att se inbjudan.

 

https://www.sjovik.eu/app/uploads/2023/01/Inbjudan-Krsk-2023.pdf

Ansvarsgruppen

I ansvarsgruppen ingår en anställd/arrangerande Equminaregion, förslagsvis regionsamordnaren. Samt att varje regionstyrelse utser ytterligare en person till ansvarsgruppen. Rekommenderat är att denna person har erfarenhet av hur kristendomsskolan fungerar. Utöver regionernas sex representanter har Sjöviks folkhögskola en representant i gruppen. Förslagsvis skolans rektor.

I ansvarsgruppen 2022 ingår:
Sjöviks folkhögskola: Anneli Karlsson, rektor
Yvonne Skoglund, admin
Equmenia Mitt: Jens Marklund, Bodil Eriksson, adm.
Equmenia Stockholm: Paulinne Larsson, Elsa Cronhjort
Equmenia Svealand: Anna Gustafsson, Gunnel Näsfors
Adjungerad: Kim D Bergman, föreståndare

Ansvarsgruppen har sitt nästa möte 28 september.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK