Gro – ett år av teologi och odling

Sista ansökningsdag
15 okt 2022 (senare ansökningar hanteras i mån av plats)

Frågor?
exp@sjovik.eu kontaktperson/kursansvarig

Längd & studietakt
1år 100% (50% högskola, 50% folkhögskola)

CSN
Gymnasienivå 40v och Högskola 30p

Ansök GRO

Gro – ett år av teologi och odling

Ett samarbete mellan Enskilda Högskolan i Stockholm, Sjöviks folkhögskola, Equmenia och Equmeniakyrkan

Gro är en helt ny utbildning för dig som vill växa i en miljö där teologisk fördjupning möter praktisk odling. Gro står på tre ben: akademisk teologi genom högskolestudier, livsnära teologi genom odling och naturmedvetenhet, samt livslångt lärande genom gemenskap och möten.

Utbildningen löper över ett odlingsår med start i januari 2023 och slut i januari 2024.

Människan har ett uppdrag att vårda och bruka jorden. I denna kurs får du chans att lära mer om praktisk odling och fördjupa dig vad bibeln säger om bl.a. miljö och klimat.

Du får följa årstidernas växlingar och få vara med från att fröet sätts i jorden till att det gror, växer, skördas, ända fram tills frukten förädlas och tas om hand.

Du studerar teologi på distans på teologiska högskolan.

Odlingen och teologin vävs ihop i seminarier, gruppsamtal, enskilda samtal, andakt och bön.

Under sommaren 2023 arbetar vi tillsammans för att kunna fortsätta ta hand om odlingarna.

Kursen är ett samarbete mellan Sjöviks folkhögskola, Enskilda Högskolan i Stockholm, Equmenia och Equmeniakyrkan. I praktiken är utbildningen förlagd på Sjöviks folkhögskola där boende och odling sker. Studierna innebär halvtid folkhögskola och halvtid högskola motsvarande 30 hp. Högskolestudierna sker på distans från Sjövik.  

Skolbyggnad i bakgrunden. I förgrunden syns en potatisodling.

Kursinnehåll

På högskola

  • Att tolka Gud och samhället (15hp) 
  • Bibelvetenskaplig grundkurs med skapelseteologisk inriktning (7,5hp) 
  • Människan, skapelsen och den ekologiska krisen (7,5 hp) 

På folkhögskola

  • Småskalig odling i teori och praktik 
  • Skörd, förädling och hushållning 
  • Naturmedvetenhet 
  • Reflektion och gemenskap 

Praktisk information

Ansökningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år och ha Grundläggande behörighet.

Du behöver ansöka till både Högskole- och folkhögskolekursen som går parallellt. Detta gör du genom att klicka på ”ansök” högst upp på denna sida.

Din ansökan ska inkludera ett personligt brev, där du berättar lite om vem du är, din egen teologiska resa, eventuella erfarenheter/intressen av odling och varför du vill studera just den här kursen.

I ett senare skede kommer du att ombedjas komplettera  med en högskoleansökan till Enskilda Högskolan i Stockholm.

Observera att du ännu inte kan söka till EHS, utan kommer att kontaktas i samband med att ansökningen öppnas. Detta förutsatt att du redan sökt till Sjöviks folkhögskola.

All undervisning är kostnadsfri.

Du betalar dock en serviceavgift på 200kr/månad samt bekostar själv kursmaterial, litteratur, studieresor och eventuella arbetskläder.

Kostnad för inackordering tillkommer.

2023

VT23 16 januari – 4 juni
HT23 28 augusti – 14 januari 2024

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK