Gro – ett år av teologi och odling

Sista ansökningsdag
12 nov 2021 (senare ansökningar hanteras i mån av plats)

Frågor?
Sara Löfstedt sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se
0706-580605

Längd & studietakt
1år 100% (50% högskola, 50% folkhögskola)

CSN
Gymnasienivå 38v och Högskola 30p

Ansök

Gro – ett år av teologi och odling

Ett samarbete mellan Enskilda Högskolan i Stockholm, Sjöviks folkhögskola, Equmenia och Equmeniakyrkan

Gro är en helt ny utbildning för dig som vill växa i en miljö där teologisk fördjupning möter praktisk odling. Gro står på tre ben: akademisk teologi genom högskolestudier, livsnära teologi genom odling och naturmedvetenhet, samt livslångt lärande genom gemenskap och möten.

Utbildningen löper över ett odlingsår med start i januari 2022 och slut i december 2022.

Du får följa årstidernas växlingar och få vara med från att fröet sätts i jorden, till att det gror, växer, skördas, ända fram tills frukten förädlas och tas om hand.

Samtidigt studerar du teologi för att knyta samman detta med det praktiska odlandet, i gemenskap med andra som också är intresserade av samma sak.

Under sommaren 2022 kommer det att erbjudas sommarkurser på folkhögskolan för att kunna fortsätta ta hand om odlingarna.

Kursen är ett samarbete mellan Sjöviks folkhögskola, Enskilda Högskolan i Stockholm, Equmenia och Equmeniakyrkan. I praktiken är utbildningen förlagd på Sjöviks folkhögskola där boende och odling sker. Studierna innebär halvtid folkhögskola och halvtid högskola motsvarande 30 hp. Högskolestudierna sker på distans från Sjövik.  

Kursinnehåll

På högskola

  • Att tolka Gud och samhället (15hp) 
  • Bibelvetenskaplig grundkurs med skapelseteologisk inriktning (7,5hp) 
  • Människan, skapelsen och den ekologiska krisen (7,5 hp) 

På folkhögskola

  • Småskalig odling i teori och praktik 
  • Skörd, förädling och hushållning 
  • Naturmedvetenhet 
  • Reflektion och gemenskap 

Praktisk information

Ansökningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år och ha Grundläggande behörighet.

Du behöver ansöka till både Högskole- och folkhögskolekursen som går parallellt. Detta gör du genom att klicka på ”ansök” högst upp på denna sida.

Din ansökan ska inkludera ett personligt brev, där du berättar lite om vem du är, din egen teologiska resa, eventuella erfarenheter/intressen av odling och varför du vill studera just den här kursen.

I ett senare skede kommer du att ombedjas komplettera  med en högskoleansökan till Enskilda Högskolan i Stockholm.

Observera att du ännu inte kan söka till EHT, utan kommer att kontaktas i samband med att ansökningen öppnas. Detta förutsatt att du redan sökt Folkhögskoledelen.

All undervisning är kostnadsfri.

Du betalar dock en serviceavgift på 200kr/månad samt bekostar själv kursmaterial, litteratur och eventuella arbetskläder.

Kostnad för inackordering tillkommer.

2022

17 januari – 3 juni
Sommarperiod juni-augsti

Terminstider för HT22 kommer inom kort.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK