fhl4

Friluftsliv

Sjövik erbjuder tre kurser i traditionellt friluftsliv;

Friluftsliv, hantverk, ledarskap och Expeditionskurs samt Kvalificerad vägledare i friluftsliv.

Sista ansökningsdag till höstterminen 2018: 15 april!

Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap 

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om traditionellt friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen och förmedla det värdefulla i mötet med naturen. FHL är ett alternativ som fortbildning eller förberedande utbildning för lärare, fritidsledare, specialpedagoger eller liknande yrken.

 

Syfte

Att utveckla och finslipa deltagarnas färdigheter i friluftsliv genom färder i olika miljöer.

Att öka deltagarnas färdigheter i att tillverka egen utrustning genom vägledning i hantverk som hör till friluftslivet.

Att utveckla deltagarnas färdigheter i ledarskap genom vägledarpraktik med olika grupper.

Att förmedla teorier och idéer som hör till historia och traditioner i friluftslivet; gruppsykologi; ledarskap; naturvetenskap och ekofilosofi.

Att lära känna naturen; väder; landskap; arter.

Att inspirera till ett liv i harmoni med människor och med naturen.

 

Kursens uppläggningfhl3

Färder på mellan 3–10 dagar varvas med hantverk, färdighetsträning och teori på och i skolans närområde. Kursen börjar med en färd på 10 dagar och avslutas med en längre färd på knappt 3 veckor i maj.

Hantverket koncentreras mot tillverkning av redskap och utrustning. T.ex. skedar, kåsor, skidor, kanoter i trä och textilt hantverk, t.ex. kläder, packpåsar, vindskydd m.m.
Skogarna runt skolan och nedre Dalälvens vattensystem är hemmamarkerna. Sjöviks fäbodstugor i norra Dalarna är basen för flera färder under året.

Kursens färder görs i olika naturtyper, med olika färdsätt – kanot; vandring; skidor – under alla årstider och i alla väder. Under året är vi på färd mellan 60–70 dygn.

I anslutning till påsklovet har deltagarna möjligheten att själva profilera kursen genom olika tillval eller projektarbeten.

Studiesätten när vi är på skolan varierar; föreläsningar, grupparbeten, enskilda arbeten, projekt och färdighetsträning.

Artikel om FHL från Naturkompaniets tidning 365: Skogsliv vid Avesta.

 

Expeditionskursen

syftar till att ge deltagarna en möjlighet att genomföra långfärder i FHL:s regi. Färden ska vara minst 6 veckor och utöver det ingår planering och rapportering i kurstiden. Tidigare studier vid FHL eller liknande utbildningar är meriterande, men inte ett krav. Kursen skall genomföras i FHL:s anda och vara fri från företagssponsring.

Genomförda expeditionskurser:
Med havskajak längs svenska kusten – 95 dagar (läs den spännande färdrapporten här).
Kanotfärd i Kanada – 66 dagar (läs den spännande färdrapporten här).

Under sommaren 2017 genomförs den tredje expeditionskursen. Den två månader länga färden börjar vid Ivalojokis källflöden i nordligaste Finland, vidare över Inarijärvi för att avslutas i Norge vid Munkelvas utlopp i ishavet.

 

fhl6


Kvalificerad vägledare i friluftsliv

är en eftergymnasial yrkesutbildning för ledare i traditionellt friluftsliv och hantverk. Utbildningen ska också ses som en fortbildning för verksamma pedagoger.

Grunden i utbildningen är att utveckla färdigheter för att kunna leda och utbilda grupper och enskilda i olika friluftsaktiviteter och under kortare och längre färder i den svenska naturen.

Färdighetsträning, utveckling av eget friluftshantverk, ledarskapspraktik och teoretiska studier i ledarskap, pedagogik, gruppsykologi, kulturhistoria och filosofi är hörnstenarna under året.

Kursen består dels av ett gemensamt obligatoriskt innehåll och dels av projektarbeten där kursdeltagaren själv väljer att fördjupa sig inom ett eller flera specifika områden av friluftsliv och hantverk. Under dessa perioder sker arbetet dels genom direkt vägledning av huvudvägledarna och gästlärare och dels genom självständigt arbete med återkommande handledning. Kursen bygger på en utvecklad förmåga hos deltagarna att jobba självständigt och i grupp.

 

Efter avslutad kurs utfärdas ett kvalificeringsbevis.

 

Du ska ha fyllt 18 år och fullgjort gymnasiet. Utbildning i friluftsliv, arbetslivserfarenhet och erfarenhet av friluftsledarskap är meriterande.

 

Lärare

Bo Weslien – Huvudvägledare och kursansvarig för Sjöviks friluftskurser. Specialområdena är traditioner och färdigheter i kanotfriluftsliv, trähantverk, skogsliv och skogshistoria. Skrivit boken ”Skogsliv – återupptäck kunskaper för naturnära liv och färder i skogslandet” tillsammans med Lars Fält. Bor granne med Sjövik.

Katha Blank - Huvudvägledare på FHL. Specialområden är gamla textila hantverk, utrustningssömnad och mat i friluftslivet. Är också intresserad av folklig dans. Bor utanför Möklinta i Västmanland där hon odlar, föder upp får, grisar, kycklingar och kalkoner.

Tobias Lundgren – Huvudvägledare. Professionell hantverkare och vägledare i friluftsliv. Undervisar i bl.a. färskslöjd och skidmakeri. Vägleder under kanot- och vinterfärder. Bor i Ockelbo där han har sin verkstad och sina odlingar.

Tobias Lundgren

Katha Blank

Bo Weslien

Bo Weslien

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga medarbetare

Lars Fält – Grundare och tidigare chef för Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg. Skrivit flera böcker om överlevnad och friluftsliv, bl. a ”Skogsliv” tillsammans med Bo Weslien. Bor i Västgötska Karlsborg.

Roger Isberg – Kursens grundare. Professionell vägledare i friluftsliv, friluftsförfattare -senast ”Simple life” tillsammans med Sarah Isberg. Trollkonstnär, clown mm. Bor numera i Jackson, New Hampshire, USA, men har sin svenska bas i Rudö, några kilometer från Sjövik.

Mats Gezelius – kursledare i första hjälpen i vildmarken. Från Vallentuna.

 

Kostnader

För studerande på Sjöviks friluftskurser tillkommer, förutom ordinarie kostnader, kostnad för resor i samband med färder samt kostnad för inköp av personlig utrustning och hantverksmateriel.

 

För mer information

Sjöviks exp tel 0226 – 678 00
Bo Weslien tel 0226 – 678 08 / 070-632 23 70
Katha Blank tel 0226 – 678 25

Tobias Lundgren tel 073-372 26 86

E-post till: fhl@sjovik.eu

 

Ansökan

Sista ansökningsdag för FHL är 15 april. För Kvalificerad vägledare i friluftsliv är sista ansökningsdag 25 maj. Ansökan, klicka här!

 

 

fhl8

 

Skapad av Svenssonform : Webmaster