Musikutbildningar

Sjöviks Folkhögskola har en lång tradition av musikutbildning.

 

Sjöviks musiklinje är en av Sveriges mest väletablerade musikutbildningar med en mångårig erfarenhet och ett stort antal specialinriktade lärare. Vår musikutbildning har ett stort utbud av ämnen och nivåer som ger möjlighet till både bredd och fördjupning. Läs mer om våra inriktningar genom att klicka på rubriken..

Musiklivet är en kurs med tio deltagare som startades hösten 2009 som ett alternativ till Sjöviks Musiklinje.

Kursen är en tvåårig musikutbildning som riktar sig till personer som är i behov av en anpassad studietakt och ett visst stöd i studiesituationen, till exempel pga en neuropsykiatrisk diagnos.

Musiklivet startades som ett Arvsfondsprojekt, då under namnet Musikprojektet, och är sedan 2011 en av Sjöviks ordinarie utbildningar.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK