Internatet

Vad kostar det?

Studier på folkhögskola är kostnadsfria och täcks av statliga medel.

Dock tillkommer en Material- och övergripande serviceavgift för såväl internatdeltagare som externatdeltagare. Denna avgift täcker bland annat kopior, wifi, olycksfallsförsäkring, studieresa, fika på tisdagkvällar, tillgång till bastu, lunch vid särskilda tillfällen (för externatdeltagare) vissa kulturaktiviteter och andra evenemang. Outnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Du betalar även själv för kursmaterial, studieresor och liknande. Beloppen för dessa varierar beroende på kurs.

Deltagarrådsavgiften är 50 kr per termin. Deltagarrådsavgiften är frivillig.

För dig som väljer att bo på internatet tillkommer förstås även kost och logiavgift.

Bo på internat

Sjövik omfattar ett tjugotal byggnader där de olika internatbyggnaderna omger skolbyggnaderna.

Sjöviks internat består av ett nittiotal rum med ca 130 platser. Standarden och storleken på rummen varierar något i de olika byggnaderna.

Du kan bo i enkelrum eller dubbelrum. Fördelningen sker i möjlig mån efter önskemål och är klart först vid skolstart. De flesta rummen har egen toalett och dusch, men på vissa boenden finns toalett och dusch i korridoren. Dessa rum har något billigare hyra.

Gemensamt för alla internatboende är att man turas om att ha sk. ”jourvecka” några gånger per läsår. Då hjälps de internatboende åt att låsa på kvällen, diska efter middagen och ansvara för tisdagsaktivitet med fika. Detta görs tillsammans med husvärdarna och innebär för individen en insats på ett par kvällar per läsår.

Naturligtvis råder strikt alkoholförbud på hela Sjöviks område. Detta inkluderar ditt rum.

Kostnader för boende och mat

Som inackorderad betalar du ett paketpris för rum och mat. I detta ingår måltider från måndag frukost till och med fredag lunch. Även måltider vid gemensamma högtider såsom Kamratdag, julfest, påsk och öppet hus ingår. Det är inte möjligt att enbart bo inackorderad på Sjövik utan kostnaden för maten.

Du hyr rummet möblerat. Madrass finns, men du håller med kudde, täcke och lakan.

Priser för 4-veckorsperiod (gäller läsåret 2024-2025

 

  • Dubbelrum med toalett & dusch i korridor – 5 752 kr/person
  • Dubbelrum med toalett & dusch i rummet – 6 196 kr/person
  • Enkelrum med toalett & dusch i korridor – 6 668 kr
  • Enkelrum med egen toalett & dusch – 7 098 kr

Kostnaden är beräknad på hela läsåret uppdelat på 9 lika stora debiteringstillfällen. Det innebär att kostnaden för mat är beräknad på antalet skolveckor och avdrag därmed är gjort för lovdagar. Det är endast möjligt att hyra rummet under läsåret, med inflytt tidigast skolstartsdagen och utflytt senast avslutningsdagen.

Serviceavgiften är:

Internatboende: 200kr/4veckorsperiod
Pendlare: 800kr/termin
Distansstuderande: 300kr/termin

Här ingår försäkring, wifi, visst kopieringsmaterial, kvällsfika på tisdagar, tillgång till bastu, lunch vid jul & påsk, kamratdag och öppet hus (för dig som inte bor på internatet) mm

Vad ska jag ta med mig?

Alla internatrum är möblerade. Madrass finns. Kudde, täcke och lakan samt handdukar tar du med eget.

Alla internathem har dagrum, kök och tvättstuga. I dagrummet finns möjlighet att se på TV och umgås. Du tar själv med dig ditt eget porslin och kokkärl, t ex tallrik, kopp, bestick och kastrull. (Obs gäller ej dig med stödinsatser). I köket finns möjlighet att förvara egen mat i kyl, frys och skåp.

En cykel kan vara användbart om du har möjlighet, då det går fint att ta sig till Avesta på cykel.

Städning av de gemensamma utrymmena sköts gemensamt av de boende deltagarna.

Externatdeltagare

Matkuponger finns att köpa i receptionen för dig som inte bor på skolan.
Det finns även möjlighet att värma sin egen matsäck i särskilt utrymme med mikrovågsugn.

Prislista deltagare
Frukost: 40kr
Fika: 30kr
Lunch: 80 kr
Middag: 80kr

Prislista gäster
Frukost: 80kr
Fika: 70kr
Lunch: 110kr
Middag: 110 kr

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK