Allmän kurs med extra stöd

Sista ansökningsdag
HT24: 15 april 2024 (sen ansökan hanteras i mån av plats)

Längd & studietakt
1 – 3 år, Heltid

Terminstider
HT23: 21 augusti – 20 december
VT24: 8 januari – 5 juni

HT24: 19 aug – 20 december
VT25: 7 januari – 5 juni

CSN
Grundskole- och gymnasienivå

Ansök HT24

Allmän kurs med extra stöd

Det här är kursen för dig som vill fullfölja dina grundskole- och/eller gymnasiestudier och behöver extra stöd i studier och boende.

Kursen vänder sig till dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och till dig som av andra skäl är i behov av extra stöd för att komma igång med- och fullfölja dina studier.

Målet är att du ska slutföra dina grundskole- och/eller gymnasiestudier och få verktyg att efter studierna självständigt ta dig ut i arbetslivet eller studera vidare.

På Allmän kurs med extra stöd går du vanligtvis i ett till tre år, beroende på personliga förutsättningar. Om du efter avslutade studier inte är klar med dina grundskole- och/eller gymnasiestudier kan du fortsätta dina studier på Allmän kurs.

Händer som skriver på dator. en person skriver, den andra pekar på skärmen som för att visa något.
en ung kvinna med rött hår, fräknar och rött läppstift ler in i kameran

Kursinnehåll och tematiska studier

Att studera på Allmän kurs med extra stöd ger dig möjlighet till:

 • Behörighet att söka yrkeshögskola eller universitet och högskola
 • Individuellt anpassade studier
 • Social träning genom gemensamma aktiviteter både i skolan och på fritiden
 • Personlig utveckling. Vårt mål är att du ska övervinna de utmaningar du ställs inför, både i dina studier och på fritiden.

På Allmän kurs med extra stöd arbetar vi med de ämnen du behöver för att få grundskole- och/eller gymnasiebehörighet. Vid skolstarten skriver du tillsammans med kursansvarig en studieplan över vilka kurser du vill klara av under läsåret och hur du uppnår dina mål.

Studierna på Allmän kurs med extra stöd innehåller en del resor och studiebesök. Syftet med det är både att stimulera till lärande via gemensamma upplevelser samt ökade sociala färdigheter. Vi arbetar mycket med sammanhållning och trygghet i gruppen för att skapa förutsättningar för lärande och personlig utveckling.

Grundskolekurser

 • Svenska
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Matematik

Gymnasiekurser

 • Svenska 1, 2, 3
 • Svenska som andraspråk 1, 2, 3
 • Samhällskunskap 1a1 + 1a2, 2
 • Matematik 1b, 2b, 3b
 • Historia 1a1 + 1a2
 • Religionskunskap 1
 • Engelska 5, 6, 7
 • Naturkunskap 1a1 + 1a2, 2
En äldre och en yngre man pratar med varandra.

Mer information

Kursens deltagare bor på skolans internat, i enkelrum med egen dusch och toalett. Minst en stödperson finns tillgänglig under både skoltid och fritid.

Du och stödpersonen gör upp en plan för vilket stöd just du behöver i boendet, och hur ni tillsammans kan hjälpas åt för att du ska nå ökad självständighet. Det kan till exempel handla om sömn, väckning, komma i tid till lektioner, hygien, ev medicinering, tvätt/städning osv. Stödperson finns i boendet från kl. 07.00 och fram till kl.21.00.

Varje kväll träffas gruppen och umgås tillsammans med stödpersoner. Stödpersonerna är med alla vardagskvällar utom fredag. Minst en gång i veckan är det kvällsprogram på skolan och ibland går gruppen på konsert, bio, idrottsevenemang eller liknande tillsammans.

SJÖVIK ERBJUDER EN ALKOHOLFRI MILJÖ

Vi ser helst att du fyllt 18 år. Antagningen grundar sig i just dina behov och förutsättningar att tillgodogöra dig kursen.

När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för ett första besök på Sjövik. Det är därför viktigt att du svarar i telefon och regelbundet kontrollerar din e-post.

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Du betalar däremot en serviceavgift på 200kr/ mån, litteratur och visst material själv.

OBS! Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator.

Samtliga deltagare på Allmän kurs med extra stöd bor på internatet i enkelrum med egen dusch och toalett.

Om att bo på vårt internat

För att få ett studieomdöme läser du minst ett år på heltid. Alla har olika mål med att studera hos oss, men utbildningen syftar främst till att du ska uppnå behörighet att söka yrkeshögskola eller universitet och högskola.

För deltagare på Allmän kurs med extra stöd tillkommer en kostnad gällande stödinsats på 3 528 kr per skolvecka.

Denna finansierar socialt stöd och stöttning i att planera studieupplägg och vardag, stöd i att komma i tid till lektioner samt stanna kvar och delta i undervisningen, studiebesök, väckning, frukost, skjuts till och från tågstation, läxhjälp, stöd i boendet, social träning, aktivt deltagande i folkhögskolelivet och övriga fritidsaktiviteter mm

 

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos din hemkommun för att få hjälp med denna kostnad.

Lärare

Anna-Karin Andersson

Kursansvarig, Lärare

0226-678 33

anna-karin.andersson@sjovik.eu

Karin Edvall

Stödperson / Kontaktperson Allmän kurs med extra stöd

0226-678 35

karin.edvall@sjovik.eu

Bert-Ola Pettersson

Lärare och stödperson

bert-ola.pettersson@sjovik.eu

Anna Lundkvist

Stödperson

0226-678 30 (079-102 20 32 assistentmobil)

anna.lundkvist@sjovik.eu

Jenny Vanberg

Stödperson

079-102 20 32 assistentmobil

jenny.vanberg@sjovik.eu

Allmän kurs med extra stöd på Instagram

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK