Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap

Två kvinnor paddlar kanot mot horisonten. Blank sjö i fjällmiljö

Sista ansökningsdag
15 april 2023

Mål
En kurs för att återskapa bandet mellan människa och natur

Terminstider
HT23: 21 aug – 15 dec
VT24: 8 jan – 31 maj

Längd & studietakt
1 – 2år, Heltid

CSN
Gymnasienivå

Besök oss på Instagram

Ansök

Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om traditionellt friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen och förmedla det värdefulla i mötet med naturen. FHL är ett alternativ som fortbildning eller förberedande utbildning för lärare, fritidsledare, specialpedagoger eller liknande yrken.

Syfte

  • Utveckla och finslipa deltagarnas färdigheter i friluftsliv genom färder i olika miljöer.
  • Öka deltagarnas färdigheter i att tillverka egen utrustning genom vägledning i hantverk som hör till friluftslivet.
  • Utveckla deltagarnas färdigheter i ledarskap genom vägledarpraktik med olika grupper.
  • Förmedla teorier och idéer som hör till historia och traditioner i friluftslivet; gruppsykologi; ledarskap; naturvetenskap och ekofilosofi.
  • Lära känna naturen; väder; landskap; arter.
  • Inspirera till ett liv i harmoni med människor och med naturen.

Kursens upplägg

Färder på mellan 3–10 dagar varvas med hantverk, färdighetsträning och teori på och i skolans närområde. Kursen börjar med en färd på 10 dagar och avslutas med en längre färd på knappt 3 veckor i maj.

Hantverket koncentreras mot tillverkning av redskap och utrustning. T.ex. skedar, kåsor, skidor, kanoter i trä och textilt hantverk, t.ex. kläder, packpåsar, vindskydd m.m.

Skogarna runt skolan och nedre Dalälvens vattensystem är hemmamarkerna. Sjöviks fäbodstugor i norra Dalarna är basen för flera färder under året.

Kursens färder görs i olika naturtyper, med olika färdsätt – kanot; vandring; skidor – under alla årstider och i alla väder. Under året är vi på färd mellan 60–70 dygn.

I anslutning till påsklovet har deltagarna möjligheten att själva profilera kursen genom olika tillval eller projektarbeten.

Studiesätten när vi är på skolan varierar; föreläsningar, grupparbeten, enskilda arbeten, projekt och färdighetsträning.

Artikel om FHL från Naturkompaniets tidning 365: Skogsliv vid Avesta.

Praktisk information

Vad krävs vid start?

Du ska ha fyllt 18 år.

Vi ser gärna att du som söker kursen kommer på vårt ”Öppet Hus” i maj för att bilda er en uppfattning om skolan och kursen. Det kommer att finnas en informations- och frågestund under dagen.

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri.

För deltagare på Sjöviks friluftskurser tillkommer, förutom ordinarie kostnader (en serviceavgift på 200kr/mån), kostnad för resor i samband med färder samt kostnad för inköp av personlig utrustning och hantverksmateriel.

Lärare

Bo Weslien

Huvudvägledare och kursansvarig för Sjöviks friluftskurser. Specialområdena är traditioner och färdigheter i kanotfriluftsliv, trähantverk, skogsliv och skogshistoria. Skrivit boken ”Skogsliv – återupptäck kunskaper för naturnära liv och färder i skogslandet” tillsammans med Lars Fält. Bor granne med Sjövik.

Katha Blank

Huvudvägledare på FHL. Specialområden är gamla textila hantverk, utrustningssömnad och mat i friluftslivet. Är också intresserad av folklig dans. Bor utanför Möklinta i Västmanland där hon odlar, föder upp får, grisar och höns.

Tobias Lundgren

Huvudvägledare. Professionell hantverkare och vägledare i friluftsliv. Undervisar i bl.a. färskslöjd och skidmakeri. Vägleder under kanot- och vinterfärder. Bor i Ockelbo där han har sin verkstad och sina odlingar.

Bo Weslien

Kursansvarig FHL/KVF Kortkursansvarig

0226-678 08

bo.weslien@sjovik.eu

Katha Blank

Lärare Friluftsliv

0226-678 25

katha.blank@sjovik.eu

Tobias Lundgren

Lärare Friluftsliv & Timringsutbildning (föräldraledig)

tobias.lundgren@sjovik.eu

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK