Socialpedagog

Sista ansökningsdag
31 maj 2024
(Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag behandlas i mån av plats)

Terminstider
HT24: 19 aug – 20 december
VT25: 7 januari – 5 juni

Längd & studietakt
2 år, heltid

CSN
Eftergymnasial nivå

Ansök

Socialpedagog med skapande inriktning

Vill du utvecklas som människa och göra skillnad i andra människors liv?

Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial 2-årig yrkesutbildning som förbereder dig för ett arbete där du möter människor i utsatta livssituationer. Utbildningen har stor bredd och det finns goda möjligheter till arbete efter fullgjord utbildning.

Kursinnehåll

I kursen läggs stor vikt vid personlig utveckling och att kunna arbeta tillsammans med andra. Vi arbetar processinriktat där teorier kopplas samman med egna erfarenheter. Unikt för just den här kursen är att vi  utforskar hur skapande aktiviteter kan användas i behandlings- och terapisyfte.

Vi undersöker olika ämnen ur perspektiven individ, grupp och samhälle. Två perioder av praktik (LIA) ingår.

Målet med utbildningen är att ge en bred kompetens för arbete inom olika verksamheter som t.ex. behandlingshem, skola, boendestöd, ungdomsgårdar mm. Det är också en bra grund för dig som vill arbeta inom kriminalvården (som ofta har egna utbildningar för nyanställda).

Ämnen

 • Beroende, vård och behandling
 • Socialpedagogik
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Lagstiftning och dokumentation
 • Etik och lärande i arbete
 • Individ och grupp
 • Samhällskunskap med social inriktning
 • Psykologi och psykiatri
 • Personlig utveckling
 • Ledarskap och teambildning
 • Intersektionalitet, hur olika maktordningar fungerar
 • Källkritik
 • Vetenskaplig metod
 • Fördjupningsarbete
 • Praktik LIA lärande i arbete

Vi arbetar enligt BALSAMs utbildningsmål och styrdokument. BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogutbildningar anordnande av folkhögskolor.

Tillsammans med andra lär vi oss om oss själva och vår omvärld. Kursen förutsätter därför ditt aktiva deltagande.

Varför folkhögskola?

Folkhögskolan har stor erfarenhet av att möta den enskilde individen med anpassade undervisningsmetoder och pedagogisk bredd.

Skapande aktiviteter används ofta i syfte att utvecklas och växa som människa.

Det finns mycket forskning som visar på att kreativitet och skapande kan vara en väg till att komma i kontakt med sig själv och sin problematik.
Rent praktiskt kan till exempel handla om att skapa i färg och form, i musik eller att formulera sig i ord. Genom att utföra skapande aktiviteter
utvecklas människans kommunikationsförmåga och det förbättrar i sin tur den psykiska hälsan. Förutsättningarna att utvecklas som människa
förstärks när aktivitet sker på flera plan – ett helhetstänk.

Praktisk information

Vad krävs vid start?

Du ska ha fyllt 18 år och ha fullgjort gymnasiet eller motsvarande.

Undervisningen bedrivs på svenska och förutsätter tillräckliga kunskaper i svenska språket. Utdrag ur belastningsregister krävs. Om du själv haft missbruksproblematik krävs minst tre års dokumenterad drogfrihet/nykterhet.

Vi vill gärna att du i samband med din ansökan skriver ett kort brev om dig själv, din bakgrund och erfarenheter.

Under antagningsprocessen kommer vi att vilja ha en personlig intervju med dig.

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Du betalar däremot en serviceavgift på 200kr/mån, kurslitteratur, studieresor och material själv.

Om att bo på vårt internat

På Sjöviks folkhögskola finns ett internat med ca 130 platser. Här kan du läsa mer om att bo på Sjöviks folkhögskola under din studietid:

Bo på internat 

Kursansvarig lärare

Mona Edström har mångårig erfarenhet av arbete inom socialpedagogiskt arbete. Hon är utbildad behandlingsassistent, Steg1-terapeut inom psykodynamisk teori och praktik, kognitiv terapi med inriktning beroendevård, symboldramaterapi och mentaliseringsbaserad terapi.

Tidigare har Mona arbetat inom LVU-, LVM-, LVB-hem, halvvägshus och inom psykiatrin. Mona startade ett HVB-hem för kvinnor mer beroendeproblematik och arbetade själv som föreståndare i 13 år. Sedan dess har hon även varit kursansvarig för en folkhögskolekurs som riktat sig till personer med diagnoser inom autismspektrumet.

Mona Edström. Foto.

Mona Edström

Kursansvarig Socialpedagog, Stödperson

exp@sjovik.eu

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK