Huvudman och Styrelse

Bildarorganisationer (huvudmän)

Sjöviks folkhögskola är en stiftelse som leds av en styrelse från bl a bildarorganisationerna Equmeniakyrkan, Sjöviks Kamratförbund och Equmenia.

Equmeniakyrkan och Equmenia

2011 bildades Equmeniakyrkan, ett nytt kyrkosamfund av tidigare Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan och Equmenia (ungdomsförbundet) har nära relation till fem folkhögskolor: Härnösands folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Bromma folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Samverkan och utbyte mellan dessa folkhögskolor samt med Equmeniakyrkan och Equmenia sker genom ett folkhögskoleråd sammansatt av rektorerna och representanter från kyrkans styrelse, ungdomsförbundet Equmenia samt från deras resp kansli och möts ca 2 ggr/termin. Konkret samverkan i kurser och konferenser sker direkt med de olika skolorna.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan.

Folkhögskolorna utgör en viktig del av kyrkans samhällsengagemang. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Kamratförbundet

Bli medlem

Du som har gått på Sjövik, för länge sedan eller nyligen – bli medlem i Kamratförbundet!
Du som inte själv gått på Sjövik men t ex har barn som gått här – bli medlem i Kamratförbundet!
Du som tycker att Sjövik är en bra skola –  bli medlem!

Genom att vara medlem i Sjöviks Kamratförbund stöttar du skolan och dess verksamhet. Dessutom får du vår egen tidning Sjövikskamraten i din brevlåda två gånger om året.

Kamratförbundet har från och med 2019 årsmöte i samband med Öppet hus i maj varje år.

Årsavgift

Årsavgiften för Sjöviks Kamratförbund är 150 kr per år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5639-6518. Det går också bra att betala på Sjöviks expedition.

Om du har frågor, kontakta oss på Sjövik, tel 0226 – 678 00.

Styrelse

Sjöviks styrelse består av ledamöter från Equmeniakyrkan, Equmenia, Sjöviks Kamratförbund, Region Dalarna, Västerås stift samt Avesta kommun. Till sammanträdena adjungeras representanter från Sjöviks personal och Deltagarråd.

Christina Grafström, Equmeniakyrkan. Ordförande.   grafstrm.christina343@gmail.com

P-O Byrskog, Equmeniakyrkan
Torbjörn Bådagård, Equmeniakyrkan
Ingela Wikander, Equmeniakyrkan

Magnus Lindgren, Equmenia
Johan Winbo, Equmenia

Anita Leanderson, Sjöviks folkhögskolas kamratförbund
Gunvor Zetterlund, Sjöviks folkhögskolas kamratförbund

Mikael Westberg,  Region Dalarna
Ulf Berg, Region Dalarna

Oskar Lässman, Västerås stift

Göran Edström,  Avesta kommun

Tjänstemän
Anna-Karin Andersson, personalrepresentant
anna-karin.andersson@sjovik.eu

Marina Ström, personalrepresentant
marina.strom@sjovik.eu

Anneli Karlsson, rektor
anneli.karlsson@sjovik.eu

Jonas Bengtsson, ekonom
jonas.bengtsson@sjovik.eu

Deltagarrådets ordförande

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK