För dig som studerar

Rättigheter och skyldigheter för dig som studerar på Sjöviks folkhgöskola

Viktigt att veta om
Regler – Rutiner – Rättigheter

I Sjöviks studeranderättsliga standard samlas allt som är av vikt att veta om regler, rutiner och rättigheter när du studerar på Sjöviks folkhögskola. Formellt heter det inom folkhögskolorna ”Studeranderättslig standard”. Syftet är att skapa tydlighet i den arbetsmiljö du kommer att vistas i under studietiden. Det gäller oavsett om det är längre eller kortare kurser. Delar av innehållet presenterar skolan på olika sätt i olika sammanhang.

Sjöviks studeranderättsliga standard är gjord i samråd med skolans kursråd och personalråd. Sjöviks styrelse fattar beslut om dokumentet.

Här kan du ta del av vår studeranderättsliga standard.

Sjövik studeranderättslig standard 2021-2022

Vi vill att du ska känna dig trygg i att Sjöviks folkhögskola hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

INTEGRITETSPOLICY20190211

Miljöpolicy2017

 

Alkohol- och drogpolicy 2022

En alkohol- och drogfri miljö

Sjövik är ett alkoholfritt område under hela läsåret och innebär att du varken får nyttja alkohol eller vistas alkoholpåverkad inom skolans område. Alkoholförbudet gäller även gäster. Skolan har rätt att vid misstanke kräva drogtest av deltagare.

 

 

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK